Tranås Ungdomsförening

TranesBladet - Skåne Tranås eget organ

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 16:11 CET

Traanaes - näset där tranorna häckar.

Tranås är en mycket gammal boplats och arkeologiska fynd visar att människor bodde här redan under stenåldern. Den första stenkyrkan byggdes troligen under 1100-talet, sannolikt där en tidigare träkyrka legat.

Tranås by ligger i en historiskt strategisk korsväg som haft stor betydelse för kommunikationerna till lands. I synnerhet efter freden i Roskilde 1658 och i samband med den intensiva försvenskningen, som särskilt bedrevs av Karl XI sedan han tillträtt som svensk regent 1660, blev kungsvägen Stockholm - Ystad och vidare till kontinenten av vital betydelse för den svenska stadsmakten.

Under kristen tid har samhället hävdat sin ställning som typisk kyrkby. Byns läge vid två viktiga huvudvägar har väsentligt bidragit till utvecklingen. Den ena huvudvägen hade sin största betydelse fram till Sveriges erövring av Skåne, då Köpenhamn - Malmö - Simrishamn - Bornholm var en viktig farled. Den andra vägen, Stockholm - Kristianstad - Ystad, till Sveriges besittningar i områden som nu tillhör Polen och Tyskland, fick sin största betydelse efter 1658. Då kom också dessa vägar att inrangeras i gästgiverisystemet. Det anlades gästgiveri och skjutsstationer som skulle betjäna resande. Dessutom anlades tingsplatser soch det beviljades torghandel på de viktigaste platserna.

Tranås by är av riksintresse för kulturmiljövården eftersom byn bevarar karaktären av centralort i den agrara bygden efter tiden för skiftet under tidigt 1800-tal. Bebyggelsens struktur och de enskilda husen är liksom gatunätet, torget, kyrkan och prästgården av stor betydelse för miljön

Vattenkvarnen i Tranås har mycket gamla anor. Det sägs att den är anlagd av munkar på 1100-talet och att dessa dämde upp bäcken som då bildade kvarndammen. År 1986 inköpte Tranås Ungdomsförening kvarnen och byggde med ideella och gemensamma krafter om den till vandrarhem. STF Vandrarhem Skåne Tranås invigdes 14 juni 1987.
Idag ingår ytterligare tre byggnader i Vandrarhemmet som har 88 bäddar.

Vid det kullerstensbelagda torget ligger den korsvirkeslänga som idag heter Tranesgården. huset uppfördes omkring 1840 och har sedan dess byggts både om och till. 1951 inköptes gården av Tranås Ungdomsförening. Idag hålls bröllop, konferenser, gillen, begravningar och möten på Tranesgården som har plats för ca 120 gäster och som inrymmer ett fullt utrustat restaurangkök.

1912 bildades den religiöst- och politiskt obundna förening som idag är Sveriges enda kvarvarande ungdomsförening. Föreningen är fortfarande mycket aktiv och består av i stort sett alla invånare i byn d.v.s. ca 300 personer. Föreningen arrangerar årligen en mängd olika aktiviteter både för byns invånare och för externa besökare. Genom åren har kultur- och föreläsningsaftnar genomförts, Luciafestligheter och Revyer framförts.

1944 ägde den första torg- och Blomsterfesten rum. Numera genomförs Blomsterfesten var femte år och 2012 är det dags igen.

2012 firar Tranås Ungdomsförening TUF 100 år