Transcendent Group

Transcendent Group expanderar till Baltikum

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 13:09 CEST

Från och med Mars 2018 har Transcendent Group kontor i Vilnius, Litauen. Målsättningen är att snabbt expandera och öppna kontor i Tallinn och Riga. Solveiga Acuviene, rekryterad från Swedbank, blir VD i Baltikum.

Relationen mellan Baltikum och Norden är stark, och det görs mycket affärer mellan regionerna. Därför är expanderingen till Litauen ett naturligt nästa steg i Transcendent Groups tillväxt, enligt Transcendent Groups VD Martin Malm.

- Baltikum kommer att vara en viktig geografisk region för oss. Där är många företag i Norden som har starka relationer till Estland, Lettland och Litauen, speciellt bland våra kunder. Vi följer helt enkelt våra kunder runtom i världen, säger Martin Malm, VD Transcendent Group.

Enligt data från Invest in Lithuania, är de länder som investerar mest i Litauen Sverige (10%), Norge (9%), Danmark (8%) och Finland (6%). Fyra marknader där Transcendent Group redan har etablerat sig. Det är därför ett logiskt nästa steg att använda möjligheten att erbjuda tjänster till nuvarande kunder som också är aktiva i den baltiska regionen.

- Transcendent Group har redan byggt upp en stark marknadsnärvaro i Skandinavien och Finland som vi kan dra nytta av i Baltikum. Vi har redan en stark företagskultur och min uppgift blir att etablera, anpassa och utveckla den kulturen här i Baltikum. Det kommer jag att göra genom att rekrytera rätt konsulter och bygga långvariga relationer med våra nya kunder. Jag är övertygad om att Transcendent Group Baltikum kommer att ha en stark start och snabbt expandera till från Vilnius till Tallinn och Riga, säger Solveiga Acuviene, CEO Transcendent Group Baltics.

Solveiga Acuviene blir VD

Solveiga är rekryterad från Swedbank där hon arbetat med internrevision, Group Security, Shared Service Infrastructure och Banking Compliance i Litauen, Sverige, Estland och Lettland.

- Solveigas kunskap och erfarenhet passar perfekt med Transcendent Groups tjänsteerbjudande. Hennes tidigare erfarenhet från internrevision, Säkerhet, Risk och Compliance gör att hon är näst intill unik i relation till Transcendent Groups GRC erbjudande. Jag ser mycket potential både i Solveiga och i regionen och har höga förväntningar när det gäller tillväxt och varumärkesetablering i alla tre länder, säger Martin Malm VD Transcendent Group

Under de senaste åren har det skett en attitydförändring gentemot GRC. De har gått från att vara sett som ett regelefterlevnads-måste, till ett system som skapar hållbart värde för organisationer. Många företag har börjat första att de kan tjäna mycket på ett riskmedvetet arbetssätt, från finansiell Governance till operativ Governance, för att identifiera och minimera risker.

- Jag är väldigt glad och förväntansfull över att ha fått möjligheten att lägga grunden för ett helt nytt företag i Baltikum, och att kunna erbjuda marknaden ett helt nytt alternativ. Jag är övertygad om att Transcendent Group kommer att hjälpa många kunder att använda GRC som en affärsmöjlighet för att skapa konkurrensfördelar och upprätthålla hållbar lönsamhet och tillväxt, avslutar Solveiga Acuviene, VD Transcendent Group Baltics. 

Om Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher.

Transcendent Group har blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser (Great Place to Work).

Läs mer på www.transcendentgroup.com.