Transcendent Group

Transcendent Group lanserar nytt tjänsteområde

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2015 10:01 CEST

I takt med att företag agerar i alltmer komplexa, teknologitäta och globala miljöer har behovet av väl fungerande affärssystem som stödjer verksamhetens affärsprocesser och säkerställer konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet vuxit snabbt, och därmed även efterfrågan på stöd i implementeringen av densamma. Transcendent Group har därför, i samband med rekryteringen av Christian Hekmati i september 2015, valt att bredda sin portfölj för att inkludera ytterligare ett tjänsteområde: ERP-tjänster.

Inom ERP-området kommer Transcendent Group tillhandahålla stöd bland annat kring säkerställande av datakonvertering, behörighetsuppsättning, tillförlitliga rapporter samt automatiserade kontroller, men också erbjuda utbildning inom säkerhet och intern kontroll i affärssystem. Kortfattat handlar det om att säkerställa att alla av affärssystemsimplementeringens stadier sker på ett tillförlitligt sätt. Christian Hekmati, tjänsteområdesansvarig ERP-tjänster på Transcendent Group, förtydligar vikten av en väl understödd implementeringsprocess:

– De vanligaste problemen som jag stöter på är att företagen missar att involvera relevanta intressenter när kravspecifikationen definieras eller att uppföljningen och kvalitetssäkringen av implementeringen av systemet glöms bort. Detta leder allt för ofta till att verksamheten inte känner till de väsentliga behoven och får därmed svårt att maximera affärsfördelar och effektivitet av sin ERP-investering. Vår uppgift blir att hjälpa företagen att undvika dessa fallgropar.

Christian kommer närmast från PwC där han under 9 års tid har arbetat med ERP-tjänster med fokus på affärssystemet SAP. Vidare har han både ansvarat för tjänsteområdet ERP services och för SAP för region Stockholm, en passande bakgrund när han nu kliver in som ansvarig för ERP-tjänster på Transcendent Group. Under sin tid på PwC arbetade Christian främst med behörighetsdesign i affärssystemet SAP, granskning av generella IT- och affärsprocesskontroller samt kravställning och uppsättning av segregation of duties-ramverk.

Vill du veta mer om våra ERP-tjänster och hur vi kan stötta dig? Varmt välkommen att kontakta Christian Hekmati på 072-172 95 68 alternativt christian.hekmati@transcendentgroup.com.

Om Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher.

Transcendent Group har fyra år i rad utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Läs mer på www.transcendentgroup.com.