Unitrafo Electric AB

Transformatorer från Unitrafo till unik cancerklinik

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 14:24 CET

Skandionkliniken drivs gemensamt av de sju landsting som har universitetssjukhus och innebär en helt ny och skonsammare behandling av cancer.

AKADEMISKA HUS BYGGER i samarbete med NCC som använder 3D och visualisering för planering och styrning av projektet. Själva behandlingsdelen är en sluten enhet i byggnaden med upp till 3,7 meter tjocka betongväggar. Det tillhörande patienthotellet rymmer sällskapsrum,läsrum, cirka 90 hotellrum samt restaurang.

Hammarel har hela elkraftentreprenaden och ansvarar för all elkraft i form av mellan- och lågspänningsställverk,transformatorer, reservkraft och UPS.

– Det är ett stort projekt för oss, säger Ulf Hammarberg. Allt ska vara levererat i januari och driftsatt i slutet av mars nästa år. Då är vi klara med vår del. All medicinskteknisk utrustning installeras sedan efter hand och 2015 är det tänkt att man skall ta emot de första patienterna.

Samtliga fem gjuthartsisolerade transformatorer,kommer från Unitrafo.

– Vi har haft ett långt samarbete med Unitrafo och det har alltid fungerat bra. Vi får leverans på den tid vi har kommit överens om. Ett långt samarbete bygger på förtroende och ger också hög servicegrad. Vi vet att vi kan få lite extra hjälp om det kniper. 

METODEN ATT STRÅLBEHANDLA cancerpatienter med protoner är inte ny, den utvecklades redan för 50 år sedan, men först nu kommer den att användas i stor skala. Energin i en protonstråle kan varieras så att stråldosen i stort sett helt och hållet hamnar på ett visst förutbestämt djup. Därmed kan strålningen nästan helt koncentreras till själva tumören,vilket innebär att stråldosen kan höjas med betydligt mindre risk för biverkningar.

– Som projekt inom svensk sjukvård är Skandionkliniken mycket intressant. Den bygger på ett nationellt samarbete, vilket gör det möjligt att få en cancerbehandling som är jämnt fördelad över landet, säger Thomas Björk-Eriksson, onkolog på Skånes universitetssjukhus och medlem i Skandionklinikens medicinska råd.

Akademiska Hus investerar cirka 630 miljoner kronor. Den totala kostnaden inklusive utrustning beräknas till cirka en miljard.

Skandionkliniken omfattar totalt 13 500 kvadratmeter och arkitekt är LINK Arkitektur AB. Huset planeras stå färdigt sommaren 2014 och öppnas för behandling av cancerpatienter 2015. 

Unitrafo är ett helt fristående företag som säljer transformatorer och elkraftprodukter som främjar hög elkvalitet och god elmiljö. Vi har ett nära samarbete med flera ledande europeiska tillverkare och kan därför alltid erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ.

Sedan 2002 är vi också kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 repektive ISO 14001. Vi är också godkända leverantörer enligt Sellihca och TransQ, båda nordiska prekvalificeringssystem inom energi- och transportsektorn.

För mer information, gå in på vår hemsida, www.unitrafo.se alternativt kontakta oss via e-post på info@unitrafo.se eller telefon 031-68 56 20.