Granskningsnämnden för radio och TV

Transit i P3 fälldes för partiskhet

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 10:56 CEST

Granskningsnämnden fällde SR:s ungdomsprogram Transit för att i två program
ha sänt inslag i strid med bestämmelsen om opartiskhet.

I det första programmet kommenterade programledaren i ett inlägg bl.a. USA:s
utrikespolitik. I det andra programmet intervjuades en svenska med irakiskt
påbrå om situationen i Irak och under intervjun gav programledaren i två inlägg
också sin syn på situationen. Programledaren sade bl.a. att Irak bara var en
bricka i USA:s imperiebygge och att Genèvekonventionen bara är en av de
internationella lagar som USA tar sig rätten att bryta mot.

Anmälarna ansåg att programmen var partiska.

Vid sin bedömning framhöll Granskningsnämnden att programmet stod i
överensstämmelse med SR:s skyldigheter att stimulera till debatt och att
kommentera och belysa händelser och skeenden. Nämnden ansåg emellertid att
programledarens kommenterande uttalanden i de båda programmen innebar ett
tydligt ställningstagande mot bl.a. USA:s utrikespolitik. Nämnden fann därför
att hennes uttalanden stred mot kravet på opartiskhet i SR:s sändningstillstånd.

Granskningsnämnden förelade SR att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens
beslut.

BAKGRUND
Inslaget och anmälarens kritik aktualiserar bestämmelsen i 7 § i Sveriges Radios sändningstillstånd att programverksamheten skall bedrivas opartiskt och med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i radion. Kraven på opartiskhet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.

Handläggare: Mattias Wande, telefon 08-606 79 75
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se