Marknadsföreningen i Göteborg

Transparens i en ny tidsera.

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 11:03 CET

Allting går ohyggligt snabbt, det som är nutid blir snabbare än vi anar, - dåtid.
Mycket av det som omsorgsfullt byggts upp efterfrågas inte längre. 

Kunskap blir till historia och avstamp till ny kunskap.

Då är det hög tid att förbereda för den nya framtiden.

Du kan, jag kan, vi kan alla ladda om batterierna med ny kunskap byggd på gammal klokskap.
Om vi bara vill och vågar.

Avstånden minskar i alla hänseenden och den numera frekvent kommunicerade världsbilden berör och påverkar oss alla. Oavsett om vi bor i Stockholm, Haparanda eller Peking.

Volvo är inte längre svenskt i traditionell bemärkelse, kanske inte heller din närmaste granne och chef.

En utmaning borde vara att förhålla oss öppna till den förändring som sker i det världsliga livsmönstret. Där har vi alla ett livslångt medlemskap.
Öppna sinnen inför nya intryck av människor från andra länder.
Att lära mer om kulturen Kina vars mäktiga regim nu äger Volvo. Vilken styrka och svaghet härskar där och var finns den lucka jag vill fylla?

Det enda som känns riktigt säkert är vikten att sträva efter ett hållbart samhälle, ekologiskt, ekonomiskt och socialt oavsett hur omvärlden agerar.
Kanske är det här vi blir som allra starkast och finner vår gemensamma lucka för framtiden.

Framtidens viktigaste utmaning är långsiktig men jag tror inte på det jag ser nu. Verkligheten och framtiden kommer att vida överträffa det synbara och förväntade, var så säker.

Och gårdagen kommer aldrig tillbaka det är morgondagen vi ska tillbringa vår tid i.

Kristina Cohn Linde

Vd, MiG, Marknadsföreningen i Göteborg

MiG, Marknadsföreningen i Göteborg är din väg till kontakter, nya kunskaper och större framgång. På seminarier, frukostar och luncher får du bättre koll på åt vilket håll vindarna rör sig inom marknadsföring och näringslivet i Göteborg.

Våra träffar är mycket träffande.

Se vårt programutbud på www.mig.se så kanske kan vi locka dig att bli medlem i MiG till nytta och nöje för dig och ditt företag.