Landstinget Halland

Transplantation skulle kunna rädda fler liv

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 14:53 CEST

– Landstingen i Sverige kan göra mer för att rädda livet på människor som väntar på en transplantation.
Det var ett av budskapen från Bo Alm, projektledare för Landstingsförbundets informationssatsning livsviktigt, då han föreläste på landstingsfullmäktige om transplantation och organdonation.

Varje år transplanteras omkring 500 svenskar. Drygt 600 personer väntar fortfarande på att få ett nytt organ.
– Några av dem kommer tragiskt nog att avlida innan de får någon transplantation, säger Bo Alm.
Målet för livsviktigt – Landstingsförbundets nationella arbete för organ- och vävnadsdonation – är att förmå fler människor i Sverige att göra sin vilja att donera organ och vävnader känd. På så sätt ska projektet bidra till att antalet transplantationer med organ och vävnader från avlidna donatorer ökar. Sedan livsviktigt startade i oktober förra året har omkring 100 000 människor gjort sin vilja känd genom att anmäla sig till Donationsregistret vid Socialstyrelsen.
– Det är ett bra resultat så här långt, men det räcker inte för att råda bot på bristen på organ, säger Bo Alm.
Att närstående och sjukvården känner till en avliden persons önskan om att donera sina organ är bara en del i arbetet att förbättra tillgången.
– Landstingen måste också ta ansvar genom att utveckla intensivvården så att den fungerar så bra som möjligt även i detta avseende, fortsätter han.
– Det handlar inte enbart om resurser utan även om utbildning av personalen så att de kan till exempel kan identifiera möjliga donatorer. Dessutom behöver personalen utbildning för kontakten med de närstående, eftersom detta ofta är en av de avgörande faktorerna för om en donation blir av eller inte.
Vid informationen medverkade också Varbergsbon Per Johansson, som överlevt tack vare en ny lever från en okänd donator.

Läs mer på www.livsviktigt.se


För mer information:

Bo Alm, projektledare, Landstingsförbundet, tfn 070-319 76 55
Ann Fröström, informationschef, Landstinget Halland, tfn 070-673 04 74