Transportföretagen

Transportarbetareförbundet varslar om konfliktåtgärder

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 11:43 CEST

Transportarbetareförbundet varslar om konfliktåtgärder. Men det finns fortfarande hopp om att förhandla fram ett nytt Hamn- och stuveriavtal i nivå med märket.

Transportarbetareförbundet varslar om konfliktåtgärder efter att avtalsförhandlingarna inte lett till någon överenskommelse för Hamn- och stuveriavtalet.

– Även om förhandlingarna i nuläget har strandat, har vi goda förhoppningar om att vi kommer nå ett avtal. Vi har förhandlat i god ton och erbjudit löneökningar i nivå med märket, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

28 maj kommer en blockad att träda i kraft mot övertidsarbete, mertidsarbete, nyanställning och inhyrning.

31 maj samt 7 juni vidtas arbetsnedläggelse för Transportarbetareförbundets medlemmar på följande sex hamnar:

• ShoreLink Luleå
• SCA Logistics Umeå
• SCA Logistics Sundsvall
• Mälarhamnar Västerås
• APM Terminal Gothenburg
• Logent Port & Terminal Göteborg

Kontakt
För mer information kontakta Nadia Jaber, pressekreterare Transportföretagen, nadia.jaber@transportforetagen.se eller 0730-68 53 30 eller Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar, joakim.arlund@transportforetagen.se 0730-44 71 64

Sveriges Hamnar är ett förbund inom Transportföretagen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv. Sveriges Hamnar organiserar ca 60 företag med drygt 3.800 anställda. Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.