Rikspolisstyrelsen

Transporter till och från SKL

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:14 CET

SKL arbetar huvudsakligen med material av olika slag som ingår i utredningar av brottslig verksamhet. Naturligtvis måste detta material transporteras både till och från SKL. Av säkerhetsskäl - och med stor hänsyn till de personer, organisationer och företag utanför SKL som är delaktiga i denna hantering - vill vi inte kommentera vad som transporteras och när eller hur dessa transporter sker.

Regler och lagstiftning gällande hantering av farligt gods följs och vid upparbetning/destruktion av exempelvis kemikalier lämnas dessa i enlighet med gällande miljölagstiftning och i samråd med expertis på området.

/Sabine Rütten