Transportföretagen

Transportföretagen startar en opinionssajt

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 10:37 CET

För att skapa en gemensam kommunikativ plattform startar organisationen Transportföretagen en opinionssajt. Sajten syftar till att samla Transportföretagens åtta förbunds åsikter under ett och samma paraply.

Opinionssidan kommer lyfta fram senaste nytt och fyllas med allt från artiklar och filmer till bloggar och sociala medier. Främst kommer fokus ligga på att belysa nyheter inom branschfrågor men sajten kommer också att beröra avrbetsgivarfrågor.

- Det primära syftet med den här satsningen är att vi vill bli mer relevanta i samhällsdebatten. Genom att samla våra åsikter inom samtliga transportslag på en och samma sajt skapar vi en tydligare kanal där målgruppen i större utsträckning än tidigare är just opinionsbildare och beslutsfattare. Vår förhoppning är att fylla sajten med högaktuella frågor och på så vis locka trafik till sidan, säger kommunikationschef Mychèle Östman.

Den nya digitala satsningen opinion.transportforetagen.se lanseras idag.

Om Transportföretagen
Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, samt motor- och petroleumbranscherna. Inom Transportföretagen finns det åtta förbund, med 10 500 medlemsföretag. Transporter är samhällets blodomlopp och en av grundstommarna för tillväxt, välfärd och möten mellan människor. Transportföretagen arbetar aktivt för att främja förutsättningarna för transportnäringen och på så sätt bidrar till välfärd och hållbar tillväxt för alla.

För mer information
Kontakta Mychéle Östman, kommunikationschef, tel: 070-771 16 34, mejl: mychele.ostman@transportforetagen.se

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 500 medlemsföretag med runt 194 000 anställda.