Transportföretagen

Transportföretagens optimism åter på rekordhöga nivåer

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:30 CEST

Den svenska ekonomin har återhämtat sig fort ur lågkonjunkturen och Sverige utvecklas för närvarande starkare än omvärlden. Den ljusare bilden av ekonomin återspeglas i TransportIndikatorn som återigen stiger till mycket höga nivåer.

Bryter man ner undersökningen på olika regioner visar det sig att företagen i södra Sverige är mest optimistiska när det gäller omsättningen, medan tron på nyanställningar är starkast i västra Sverige.

Över hälften av de tillfrågade i TransportIndikatorn tror att omsättningen kommer att öka, både i det egna företaget och i branschen i stort.

Det är ett gott tecken att optimismen håller i sig, även om det i vissa delar fortfarande handlar om en återhämtning från den djupa ekonomiska krisen, säger TransportGruppens vice vd Maria Nygren.

 

Men det finns orosmoln i form av nya kostnader som politiker och myndigheter föreslår ska läggas på transportnäringen. Det som väntar runt hörnet är ett helt paket med nya tillsynsavgifter, höjd koldioxidskatt, höjda banavgifter, dyrare fartygsbränsle med mera.

 

– Den sammanlagda effekten av dessa pålagor kan bli höjda transportkostnader som i slutändan drabbar både näringslivet och oss konsumenter. I värsta fall hämmas även sysselsättningsökningen i branschen, och det i en tid när varje nytt jobb gör skillnad, tillägger hon.

 

Läs och hämta hela TransportIndikatorn på transportfakta.se.

För mer information kontakta vice vd Maria Nygren, 070-590 94 90 eller pressekreterare Dag Gustavsson, 070-319 24 44.

Om TransportGruppen: Vi är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i transportnäringen. Våra förbund har ca 12 000 medlemsföretag med 170 000 anställda.

Om TransportIndikatorn: TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nu­läget och framtidstron i transportnäringen. TransportIndikatorn tas fram i samarbete med Handelns Utredningsinstitut (HUI) och ger en inblick i hur näringens företag ser på omsättnings­utvecklingen i dagsläget, samt hur omsättning och sysselsättning kommer att förändras under nästföljande tre månader. TransportIndikatorn baseras på representativt urval ur samtliga branscher i TransportGruppens förbund (BA, BuA, MAF, PAF, SARF, Sveriges Hamnar, FlygA, STIF).