Aktiebolaget Åkerikonsult

Transportfrågor borde bli en viktig valfråga

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 13:07 CET

Idag har socialdemokraterna presenterat ett program för ordning och reda på svenska vägar. Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslagen på åtgärder och ser det som tillfredsställande att man från politiskt håll förstått den besvärliga situation branschen befinner sig i.

- Vi är nöjda med att politiker har uppfattat vilket allvarligt läge branschen befinner sig i och att behovet av åtgärder är stort. Jag hoppas att villkoren för åkeriföretagen blir en valfråga, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag i en kommentar till socialdemokraternas utspel idag.

Stefan Löven och Anders Ygeman kräver idag:

  • Alla frakthandlingar ska finnas med i hytten.

  • Höjda bötesbelopp

  • Införande av lagstiftning om så kallad klampning. Polisen ska få låsa fast ett hjul på lastbilen om böter inte betalas.

  • Införande av den Holländska modellen i Sverige. Det innebär att förare i regel måste vara anställda av det åkeri de kör för.

    - Det här är krav som vi ställt på myndigheter och politiker under en lång tid, vi är glada att socialdemoraterna är så pass tydliga. Däremot ser vi inte den holländska modellen som en lösning. Åkerinäringen är mycket konjunkturkänslig och företagarna måste ha möjlighet att ibland öka sin personalstyrka med kort varsel, avslutar Rickard Gegö.

Läs mer om Sveriges Åkeriföretag på www.akeri.se. Ytterligare frågor, kontakta Tina Thorsell, tel: 070-542 30 11.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.