Transportföretagen

Transportindikatorn sjunker – lågt förtroende för regeringens politik

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 09:17 CEST

TransportIndikatorn sjunker med 6 enheter under andra kvartalet 2015 och landar på 7. Bristande förtroende för regeringens politik är en av orsakerna. 

TransportIndikatorn sjunker med 6 enheter och landar på 7 under andra kvartalet 2015 (13 för första kvartalet 2015). En av förklaringarna till den minskade optimismen är det låga förtroende transportföretagen har för regeringen.

84 procent av företagen säger sig ha lågt förtroende för regeringens jobbpolitik, 87 procent svarar att de saknar förtroende för regeringens ekonomiska politik, endast 5 procent svarar att de föredrar den nuvarande regeringens transportpolitik och nära 7 av tio företag svarar att den föregående regeringen visade bättre förståelse för transportsektorns frågor.

”I takt med att den politiska inriktningen blir tydligare sjunker förtroendet för regeringen. Förslag om höjda skatter på drivmedel samt ökad reglering, exempelvis genom att man vill införa möjligheten att kräva personalövertagande i samband med upphandlingar, kan vara några bidragande faktorer till den minskade optimismen i branschen”, säger Transportföretagens vd Peter Jeppsson.

40 procent av företagen anger att omsättningen har ökat men andelen företag som tror på en ökad omsättning kommande kvartal har minskat något (från 37 till 30 procent). Även synen på omsättningsutvecklingen för branschen som helhet väne nedåt (från 16 till 11 procent). Majoriteten av företagen tror på en oförändrad sysselsättningsutveckling i branschen som helhet.

TransportIndikatorn för andra kvartalet 2015 landar på 6 (13 för kvartal 1, 2015).
TransportIndikatorn är Transportföretagens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på
nuläget och framtidstron i transportnäringen.

Läs och hämta TransportIndikatorn här samt temadelen om företagens syn på regeringens politik här.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

transportforetagen.se

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.