Transportören AB

Transportören AB startar linjetrafik Göteborg-Östergötland

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 14:03 CEST

Under sommaren har vi upplevt ökade volymer mellan Göteborg och Östergötland.
De ökade volymerna tillsammans med att flera åkerier har dragit ner på bilar eller helt avslutat sin linjetrafik har lett till kraftig kapacitetsbrist.

Därför är vi nu glada att kunna presentera två nya ekipage som dagligen trafikerar sträckan Göteborg - Östergötland för oss. Denna nya linje tillsammans med våra redan befintliga linjer (Göteborg-Mälardalen, Göteborg-Skåne och Göteborg-Stockholm) kommer säkra upp kapacitet och höja servicegraden ytterligare för våra kunder!

Transportören AB är ett tjänsteföretag som bedriver transportförmedling. Affärsidén är att på uppdrag av andra företag leverera gods till kund genom att utnyttja tomkapacitet på befintliga transporter över hela Norden.