Naturskyddsföreningen

Transportpropositionen - misslyckas med att nå trafikens koldioxidmål

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:33 CET

- Detta är ett förvånansvärt kraftlöst dokument som inte innehåller några konkreta förslag som påtagligt kan dämpa transportsektorns skenande utveckling när det gäller utsläpp av koldioxid, säger SNF:s generalsekreterare Svante Axelsson i en första kommentar till regeringens transportpolitiska proposition.

- Det finns formuleringar som tyder på att man planerar att införa en kilometerskatt på tung trafik, men utformningen av en sådan skatt är helt avgörande för vilken betydelse den får för miljön.

SNF:s trafikexpert Magnus Nilsson är också kritisk till att regeringen säger att den vill föra in transportsektorn i EU:s utsläppshandel.
- Det visar att man satsar på att snarast ytterligare driva upp transporternas koldioxidutsläpp än på att dämpa dem. Beträffande flyget vill man enbart föra in klodioxidutsläppen i utsläppshandeln, detta trots att minst halva den klimatpåverkan flyget orsakar har annan bakgrund.

Svenska Naturskyddsföreningen är i övrigt positiv till att man vill förbättra konsumentinformationen till bilköpare och samordna hamnpolitiken, men det sammanfattande intrycket är att det är en gåta att miljöpartiet har accepterat en proposition som skulle kunnat betyda så mycket för att förbättra miljön, men som innehåller så få skarpa förslag.

Mer information:
Svante Axelsson, generalsekreterare, SNF, tel 070-728 25 85 Magnus Nilsson, trafikexpert, SNF, tel 0708-99 66 88


Eva-Lena Neiman, vik pressekreterare, SNF, tel 070-655 46 10