Banverket

Transportsektorn tar krafttag för ökad säkerhet vid plankorsningar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 12:52 CET

Nu har transportsektorn gemensamt tagit krafttag för att öka säkerheten och minska olyckorna vid landets 8.000 plankorsningar.
Banverket, Vägverket och andra intressenter har alla presenterat vad de kan göra för att se till att plankorsningarna blir säkrare för bilister och dem som trafikerar järnvägen.

Varje år omkommer nästan tio personer i olyckor i plankorsningar i Sverige. Både Banverket och Vägverket har som mål att ingen människa ska behöva mista livet på svenska vägar eller järnvägar. Därför har dessa myndigheter tillsammans med ett stort antal andra intressenter tagit fram en gemensam plattform för att skapa en säkrare trafik vid plankorsningar i ett så kallat OLA-projekt.

- Säkerhetsarbetet är Banverkets viktigaste prioritering, och det är glädjande att vi gemensamt ser till att minska olyckorna vid plankorsningar och tillsammans med andra aktörer har kommit fram till så bra avsikter, säger Banverkets generaldirektör Per-Olof Granbom.

Under de kommande två åren, 2006-2008 kommer bland annat följande åtgärder att genomföras:

* I samverkan med väghållare ska 400 plankorsningar byggas bort

* I samverkan med väghållare ska skyddet i 40 plankorsningar förbättras

* I samverkan med väghållare ska 60 planskilda plankorsningar byggas

* Plankorsningar med många allvarliga olyckstillbud ska kartläggas

Men en hel del av arbetet går också ut på förbättrad information till allmänheten om hur man beter sig när man passerar en plankorsning. Plankorsningar ska förses med skyltar där det framgår vart allmänheten kan ringa vid fel på vägskyddsanläggningen. Även upplysning och information inom åkeribranschen är en viktig del för att höja medvetandet och säkerhetstänkandet.
De inblandade ska fortsätta det gemensamma arbetet med regler och råd exempelvis om hastighet på vägen, säkra transporter av farligt gods, förvarningssignaler, reflexhängen på bommar, blåvit portal, skyddsanordningar för plankorsning med spårväg med mera.
Övriga aktörer i samarbetet är Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Åkeriföretag, Riksförbundet Enskilda vägar, Storstockholms lokaltrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna och Bombardier Transportation.

Läs alla avsiktsförklaringar:
http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____13027.asp

För detaljerad information om Banverkets planer för att bygga bort plankorsningar, kontakta:
Norra banregionen: Hans Gothefors 0920-352 02
Mellersta banregionen: Kurt Jansson 070-591 44 58
Östra banregionen: Jens Tiricke 08-762 31 05
Västra banregionen: Bengt Rydhed 031-10 32 33
Södra banregionen: Bo Olsson 0703-48 91 92