Lemontree Enterprise Solutions AB

Transportstyrelsens nya ramavtal för leverans av automatiserad e-förvaltning

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 14:41 CET

Lemontree har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Transportstyrelsen med option på ett + ett års förlängning

Lemontree är en leverantör som Transportstyrelsen samarbetat med i snart tre år tillbaka med utveckling av automatiserad e-förvaltning, där en rad samhällsnyttiga tjänster digitaliserats och effektiviserats. Transportstyrelsen bedömer med tilldelningen av det nya ramavtalet att Lemontree kommer att behövas för att säkerställa myndighetens tillgång till adekvat stöd med det fortsatta arbetet med automatiserad e-förvaltning även i framtiden.

Transportstyrelsen strävar efter en fortsatt ökad automatiseringsgrad som innebär få manuella verksamhetsrutiner. Framtidsplanerna innefattar också utveckling av koncept för att möta nya krav som ställs på myndigheten från olika håll, t.ex. invånare, medborgarna, regeringen och riksdag om att ytterligare digitalisera sina tjänster och möten med sin målgrupp.

För ytterligare information:

Thomas Martinsson, VD, telefon: 0704- 401 481

Andreas Lalangas, Sales Director, telefon: 0735- 130 798

Om Lemontree

Lemontree är en lösningsleverantör som levererar ledande lösningar för integrerad och automatiserad informationshantering för att förbättra våra kunders lönsamhet.
Lemontrees framgång är intimt förknippad med vår erfarenhet och vår förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners. Lemontree är ett Gasellföretag och har sedan 2010 den högsta kreditratingen AAA. Besök www.lemontree.se för mer information.