Länsstyrelsen i Östergötlands län

Trasig oljecistern dyrt för miljön

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:51 CET

En trasig oljecistern kan bli dyr både för miljön och för den enskilde när den går sönder och börjar läcka ut diesel eller olja. Det finns krav på att cisterner inomhus ska kontrolleras och godkännas. Besiktning ska ske senast den första juli i år och det är olagligt att låta bli. Är olyckan framme får ägaren i så fall betala sanering.

Cisterner för lagring av diesel och eldningsolja med tillhörande rörledningar kan med tiden gå sönder och börja läcka. Ett utsläpp från en cistern kan skada byggnader, mark och grundvatten och förstöra en vattentäkt för lång tid. Det kan också medföra kostsamma sanerings­insatser.

- Det ligger på kommunernas miljökontor att se till att kravet på kontroll av cisterner uppfylls, säger Camilla Fogenstad, en av länsstyrelsens medverkande inom Kemikalier i Östergötland.

Det är omöjligt att själv se i vilket skick en cistern är. För att i möjligaste mån förhindra utsläpp finns krav på att cisterner ska kontrolleras. De företag som utför besiktningen måste vara ackrediterad av SWEDAC. Att använda en oljecistern som inte har kontrollerats är olagligt. Inträffar en olycka kan det också leda till att ägaren får problem med ersättning från sitt försäkringsbolag. Kravet på kontroll omfattar alla cisterner oavsett om den ägs av företag, privatperson eller en förening.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar genom samverkan med kommunerna i länet i gruppen ”Kemikalier i Östergötland”.

Boka tid
Kontroll av cisternen inomhus ska ske senast den 1 juli, 2006. För att vara säker på att få sin cistern kontrollerad är det hög tid att beställa besiktning. I länet finns flera tusentals inomhustankar som ska genomgå besiktning.

– Om alla beställer besiktning i sista minuten är risken stor att kontrollföretagen inte hinner med, säger miljöinspektör Brita Ehlert från miljö- och hälsoskyddskontoret i Norrköpings kommun.


För mer information kontakta gärna
Camilla Fogenstad, 013-19 65 06, camilla.fogenstad@e.lst.se eller Brita Ehlert, 011-15 14 86, brita.ehlert@norrkoping.se.Alla cisterner inomhus som rymmer 1-10 m3 olja och som var i bruk den 1 nov 1999 ska vara kontrollerade senast den 1 juli 2006. Kontrollen får endast utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC. För cisterner utomhus och i mark finns andra krav.

I ”Kemikalier i Östergötland” samverkar Länsstyrelsen Östergötland, länets 13 kommuner, Arbetsmiljöverket i Linköping och Landstinget med syfte att bl.a.

– genom samverkan och informationsutbyte skapa förutsättningar för bättre resursutnyttjande och högre kunskapsnivå hos länets regionala och lokala myndigheter med ansvar för kemikaliefrågor,

– effektivisera tillsynen, bland annat genom regional och lokal samverkan och gemensam inriktning,

– bidra till kunskapsförmedling och information om kemikaliefrågor i länet.