Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Traumasymposium - skador till följd av gängrelaterat våld och terror

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 11:44 CEST

WHO anger att våld och olycksfall dödar fler människor än AIDS, tuberkulos och malaria—tillsammans.

Ökande gängkriminalitet och en framtid där terrordåd kanske blir ett oftare återkommande inslag i samhället är en realitet. Det blir då tydligt att den svenska vården har bristande beredskap vid katastrofsituationer på Ortopediveckan i Umeå.

Ortopeder från Sverige, Norge, USA och Sydafrika diskuterar kirurgi och handläggning av svåra skador.

Var: Noliamässan, Umeå

När: Torsdag 31 aug

Mer info och pressfrågor:

Professor Olle Svensson, Dept Orthopaedics, Umeå University Hospital
Tel: 070 - 341 50 24
Epost: olle.svensson@umu.se

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.