Fagersta kommun

Travellers, en dansad filmresa om Västmanland

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 15:02 CEST

Dans+ musik+ film=sant! (12-13 oktober)

Fagersta Teaterförening arrangerar denna vecka dansföreställnigen "Travellers" för allmänheten på onsdag 12 oktober och för Fagerstas skolor på torsdag 13 oktober.

Föreställningen, som är en del av ett större projekt, försöker fånga den västmanländska själen genom helt unik koreografi, specialskriven musik och en nyinspelad dansfilm. Projektet är mycket speciellt. Det består av fyra delar: "Danslust" som är en serie work-shops för skolelever, en nyinspelad dansfilm, nyskriven musik och en nyskapad koreografi.

- I våras deltog ett antal klasser i projektet "Danslust" som gick ut på att elever fick prova på dansens uttryck och lära känna en konstform som många mycket sällan kommer i kontakt med.

- Dansfilmen är inspelad i olika välkända kulturhistoriskt intressanta industimiljöer i Västmanland, tex världsarvet Engelsbergs bruk, Thorshammars verkstad i Norberg, kolmagasinet i Högfors, Ångkraftverket i Västerås m fl kulturmiljöer. Filmen är ett möte mellan den poetiska dansen och den kraftfulla industimiljön.

- Musiken är nyskriven och specialkomponerad för projektet. Under föreställnignen sitter musikerna på scenen och blir därmed en del av helheten på ett mycket tydligt sätt.

- Koreografin är helt ny och ett exempel på samtida dans som dels bär den månghundraårga danstraditionen vidare samtidigt som den skapar nya rörelsemönster som en avspegling av vår tid.

Affish om föreställningen

För mer information kontakta:

Danskonsulent
Armand Gutheim
tel. 021-40 36 22, 0733-12 82 00

Fagersta Teaterförening
David Granström
tel. 0223-142 13

Kultursekreterare
Sten Bernhardsson
tel. 0223-442 47, 070-286 10 61