Travellink

Travellink presenterar resultatet för ODIGEO, som under 2011 hade en förmedlad försäljning på nära 4 miljarder euro

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 09:50 CEST

Europas största internetresebyrå, som bildades genom sammanslagningen av Travellink, eDreams, Go Voyages och Opodo med närvaro i 28 länder, har mer än 14 miljoner kunder över hela världen.

Barcelona den 11 juli, 2012 - ODIGEO, Europas största internetresebyrå och den femte största i världen, hade under 2011 en förmedlad försäljning på 3 900 miljoner euro, nästan 450 miljoner euro mer jämfört med föregående år, då de fyra varumärkena Travellink, eDreamsGoVoyages och Opodo drevs oberoende av varandra. Detta bekräftar utvecklingen av den organiska tillväxt som koncernen upplever, trots den globala nedgången.

Sammanslagningen mellan Travellink, eDreams, Go Voyages och Opodo har inte bara lett till en ökad tillväxt för det största europeiska e-handelsföretaget, det har också medfört en ökad kundtillströmning, under 2011 totalt 14 128 000 kunder. I tillägg innebär de fördelar som uppnåtts vid fusionen av de fyra varumärkena en ökad lönsamhet på flera miljoner euro. 

Javier Pérez-Tenessa, en av grundarna och VD för ODIGEO konstaterar att "huvudorsaken till dessa resultat är sammanslagningen av de fyra varumärkena och bolagets strategiska plan, som bygger på tre grundpelare: innovation, diversifiering och internationalisering". Perez-Tenessa understryker koncernens internationella karaktär, "en viktig faktor för att uppnå dessa starka resultat under ett år som fortfarande innebar en global ekonomisk kris".

Peter Carlsson, Country Director för ODIGEO Norden, berättar: “Vi har under 2011 stärkt vår ledande position av reseförsäljning på internet på de nordiska marknaderna. Det har skett genom en stabil passagerartillväxt på de geografiska marknaderna Sverige, Norge, Danmark och Finland inom båda våra affärsgrenar, privatresor och affärsresor. Travellink nu en del av ODIGEO-gruppen, kommer nu ytterligare stärka kunderbjudandet på den nordiska marknaden och erbjuda intressanta möjligheter att expandera våra tjänster inom affärsresor internationellt”.

Med verksamhet nu i 28 länder har koncernens styrka hjälpt ODIGEO växa utanför sina kärnmarknader i Norden, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Italien. Denna tillväxt har skett i länder som Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, USA, Nederländerna, Indien, Irland, Mexiko, Peru, Polen, Portugal, Schweiz, Turkiet och Venezuela med en volymökning på 47,4 % jämfört med föregående år.  Denna siffra bekräftar framgången för företagets nämnda strategi för internationalisering. Den starka ekonomiska utvecklingen har gjort det möjligt för ODIGEO att kunna fortsätta anställa personal, precis som man har gjort under de senaste åren genom de fyra varumärkena som ingår i koncernen.  Under 2011 ökade företaget sin personalstyrka med 18 % genom att anställa över 200 medarbetare till 14 olika avdelningar vid 14 kontor. Vid räkenskapsårets slut hade ODIGEO 1 300 anställda fördelat på 55 olika nationaliteter, i ett företag som inriktar sig på talang och kvalitet på alla nivåer.

 

Stöd till entreprenörer

ODIGEO lanserade i slutet av 2011 Venture Farming, i syfte att investera i och skapa strategiska partnerskap med näringsliv och industriteknik för att kunna erbjuda nya tjänster och därmed tillföra ännu större värde till kunderna.  "Investeringar i teknik och ett fokus att satsa på nya affärsmodeller har varit utgångspunkten för tillväxt i de varumärken som bildar ODIGEO. På så sätt vill vi hjälpa unga talanger att nå sin fulla potential", säger VD och tillägger att "investeringar och att hjälpa unga företag inom resebranschen växa ännu snabbare direkt påverkar alla våra kunder positivt. Våra kunder är en huvudprioritering för alla våra varumärken." Koncernen kommer att meddela sina första investeringar under de kommande månaderna.

 

Om ODIGEO

ODIGEO är en av de ledande internetresebyråkoncernerna i världen och Europas största e-handelsföretag. Med de fyra varumärkena Travellink, eDreams, GO Voyages och Opodo erbjuds de bästa erbjudandena på reguljärflyg, charter, kryssningar, hyrbilar eller reseförsäkring för kortare eller längre perioder, till 14 miljoner kunder över hela världen i 28 länder.  Dessutom är ODIGEO en mycket effektiv plattform för annonsörer, vilket innebär möjligheter att nå ut på sina respektive marknader av intresse på ett personligt sätt, både lokalt och globalt.  ODIGEO ägs av AXA Private Equity, Permira och dess ledningsgrupp. 

Travellink är Nordens ledande internetresebyrå med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Travellink har 3 affärsområden; privatresor, affärsresor och konferens & event. Utbudet består av 560 flygbolag, 165.000 hotell och för bil 5000 uthyrningsställen i 80 länder. Travellink ingår i ODIGEO.  År 2011 hade Travellink 830.000 resenärer och försäljningen uppgick till 2,7 miljarder SEK. Travellink bedriver även försäljning av privatresor under varumärket Opodo på den Nordiska och Polska marknaden.