Lions Clubs International

Travlopp för forskningen om barndiabetes

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 15:36 CEST

Lions gör en Röda Fjädern insamling till förmån för Barndiabetesfonden på Solvalla den 31
oktober 2012.
De insamlade medlen kommer att gå till den behjärtansvärda barndiabetesforskningen.
Diabetes är den vanligaste allvarliga, obotliga sjukdomen som drabbar barn och den blir
vanligare. Sverige har värdens näst högsta frekvens av diabetes hos barn. Lions syfte med
denna insamling är att stödja forskningen så läkarna kan ta reda på varför barn i Sverige är så
drabbade och även gärna hitta ett botemedel.
”Professor Johnny Ludvigsson säger att en stor grupp med en livshotande sjukdom, barnen
med diabetes, har blivit allt fler. Det är 15-20 ggr fler barn med daglig tung intensiv
diabetesbehandling än barn med tung pågående cancerbehandling. Inte ett enda barn med
diabetes botas!”
Lions samarbetar med Stockholms Travsällskap, Solvallas Hästägarförening och
Barndiabetesfondens lokalförening i denna insamling. Solvallas hästägarförening har beslutat
döpa ett lopp denna dag till ”Barndiabetesfonden/Röda Fjädern loppet”.

Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 500 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,3 miljoner medlemmar. Lions finns i 207 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakt: Leif Nilsson leif.nilsson@lkpg.visit.se 073-1810201
Mats Granath mats.granath@nacka.se 076-1235911
Christer Lundstedt clprodukter@telia.com 0733-367920