GfK Sverige AB

Tre av fyra svenskar är för att göra det lagligt med s.k. assisterad insemination för ensamstående kvinnor i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 15:11 CEST

Igår beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag som möjliggör för ensamstående kvinnor att få rätt till assisterad befruktning i Sverige. I dag är den rätten begränsad till olikkönade respektive samkönade par.

GfK Samhällsbarometer visar i en färsk undersökning att svenskarna är för detta lagförslag eftersom 75 procent svarar att man är för s.k. assisterad insemination i Sverige för ensamstående kvinnor. En majoritet av svenskarna, 53 procent, är dessutom starkt för denna rättighet.

Det finns inga signifikanta skillnader i attityder mellan män och kvinnor i denna fråga utan båda könen är ungefär lika positivt inställda. Sett till åldersgrupper så är de äldre och pensionärerna inte riktigt lika positiva till denna rättighet som den övriga befolkningen.

Personer med barn under 16 år i hushållet och de med relativt hög inkomst är signifikant oftare mer positiva till detta denna rättighet än genomsnittet. Utbildningsnivå har däremot ingen betydelse för attityderna i frågan.

Det största motståndet till denna lagförändring går att finna bland de kristdemokratiska väljarna. 38 procent är emot denna föreslagna rättighet för ensamstående kvinnor. Det är tydligt att det dessutom finns en stark kärna med motståndare eftersom hela 36 procent av Kd-väljarna dessutom är starkt emot denna rättighet. Trots dessa motståndare är en majoritet inom Kristdemokraternas väljargrupp för att göra det lagligt med s.k. assisterad insemination för ensamstående kvinnor i Sverige. Miljöpartiets väljare är starkast för denna rättighet av de olika väljargrupperna.

Kontakt för kompletta tabeller på resultatet:
Peter Rinderud, Opinionsansvarig, GfK Custom Research Sverige. Tel. 08-791 31 36 och 0707-107416. E-post. peter.rinderud@gfk.com

Bakgrund

Urvalet är nationellt representativt för Sveriges befolkning mellan 15-84 år och vägs sociodemografiskt på kön, ålder och region. Undersökningen baserar sig på 1 000 telefonintervjuer inom ramen för GfK Samhällsbarometer, vilken mäter svenskarnas attityder till olika frågor. Datainsamlingen för denna studie genomfördes under perioden 1-10 mars från GfKs egna telefoncentral, för bästa kvalitet och kontroll.

Frågeställningen löd

: " Idag måste ensamstående kvinnor åka utomlands t.ex. till Danmark, om de vill bli gravida genom s.k. assisterad insemination, eftersom det inte är lagligt i Sverige. Assisterad insemination innebär att deras ägg blir befruktade från en spermadonator via en spermabank. Barnet har sedan rätt att få veta vem deras biologiska pappa, dvs. spermadonatorn, när de blir vuxna. Är du för eller emot att göra det lagligt med s.k. assisterad insemination i Sverige?" Med följdfrågan "Starkt eller svagt för/emot?" Tillsammans med "varken för eller emot" och "har ingen uppfattning" bildar den en svarsskala på 1-6, nämligen; 1 = starkt emot, 2 = svagt emot, 3 = varken för eller emot, 4 = svagt för, 5= starkt för, respektive 6=har ingen uppfattning i frågan.

GfK

GfK är ett av de största opinions- och marknadsundersökningsinstituten i världen med 11 000 anställda i fler än 100 länder. I Sverige är GfK bland de största undersökningsinstituten i landet med ca 150 anställda på huvudkontoret i Lund och regionkontoret i Stockholm.

GfK är ett fullserviceinstitut, vilket innebär att GfK själva sköter hela undersökningsprocessen från design av studie till datainsamling och avrapportering. GfK förser sina kunder med faktabaserad marknadskunskap som ger konkurrensfördelar och tillväxt.