E.ON Sverige AB

Tre av fyra svenskar kan tänka sig köpa en gasbil

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 13:00 CEST

Intresset för fordonsgas störst hos yngre kvinnor boende i storstad:

Tre av fyra svenskar kan tänka sig att köpa en gasbil

En majoritet av svenskarna kan tänka sig att köpa en bil som drivs på fordonsgas baserad på biogas. Hela 74 procent av svenskarna är villiga att köpa en gasbil, en stark ökning från förra årets resultat på 59 procent. Detta visar en undersökning som E.ON låtit undersökningsföretaget GfK genomföra kring svenskarnas inställning till fordonsgas baserad på biogas.

Var i landet man bor, ålder och kön spelar stor roll. Yngre kvinnor boende i storstad är den samhällsgrupp som är mest positivt inställda. Hela 80 procent av kvinnorna i landet kan tänka sig att köpa en bil som drivs på biogas, medan motsvarande siffra för män är 67 procent. Lägst intresse har pensionärer, medan yngre gärna kör på biogasbaserad fordonsgas. Hela 77 procent av personer mellan 18 till 34 år kan tänka sig köpa en gasbil. När det kommer till var man bor i landet är det i storstan det största intresset finns; nästan 80 procent av boende i Stockholm, Göteborg eller Malmö köper gärna en gasbil, jämfört med resten av landet på dryga 70 procent.

- Det är glädjande att biogasen fortsätter vinna mark. I Sverige har det väckts en ambitiös vision om att skapa en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Biogas som fordonsbränsle är ett sätt att komma närmare detta mål, säger Tina Helin, VD E.ON Gas. På E.ON vill vi gärna bidra till ett hållbart samhälle med smarta transportlösningar.

De fyra senaste åren har användningen av fordonsgas mer än fördubblats i Sverige enligt fordonsgasstatistik framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Bara mellan åren 2010 till 2011 ökande användningen av biogas nästan med 30 procent. För att Sverige ska minska utsläppen från transportsektorn och nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, är biogasen en viktig del av lösningen. E.ONs undersökning visar även tydligt att svenskarna anser att kommuner och regioner bör föregå med gott exempel, bland annat genom att driva busstrafiken på fordonsgas baserad på biogas. Hela 95 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att kommunen eller regionen i ligger i framkant och väljer ett klimatsmart bränsle.

- En växande marknad som vi ser är viktig för att verkligen ta steget mot en fossilfri fordonsflotta i Sverige, är den tunga transport vi har på vägarna. Det kan handla om allt ifrån regionala bussbolag till speditionsfirmor. Skulle alla dessa köras på fordonsgas och biogas skulle vinsten för miljön vara enorm, avslutar Tina Helin.

Om undersökningen

På uppdrag av E.ON har undersökningsföretaget GfK genomfört en undersökning som jämför inställning till, och kunskaper om, fordonsgas baserad på biogas. Undersökningen genomfördes i maj och 1 000 svenskar intervjuades.

Resultat

  • 74 procent av svenskarna kan tänka sig att köpa en bil som drivs av biogas, en ökning från 2011 då resultatet var 59 procent.
    • Av de 74 procenten anger 75 procent att de källsorterar/komposterar hemma, 80 procent att de handlar ekologiskt/närodlat, 74 procent att de energieffektiviserar och 72 procent att de gjort ett aktivt val av energislag/ uppvärmning av sitt hem. 
  • Uppdelat på kön är det 80 procent hos kvinnorna jämfört med 67 procent hos männen som kan tänka sig att köpa en bil som drivs av biogas. Motsvarande siffror 2011 är 64 procent av kvinnorna respektive 55 procent av männen.
  • 79 procent boende i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan tänka sig att köpa en bil som drivs av biogas jämfört mot övriga landet på 72 procent.
  • 77 procent av personer i åldern 16 till 34 år köper gärna en bil som drivs av biogas jämfört mot pensionärerna på 68 procent.
  • 95 procent av svenskarna anser att det är viktigt att kommunen ligger i framkant och väljer ett klimatsmart bränsle, t ex att kollektivtrafik, såsom bussar, körs på fordonsgas.

Ytterligare information lämnas av Melinda Frigyesi Almström,
PR-ansvarig E.ON Sverige, telefon +46 70 75 386 75
E-post: melinda.frigyesi-almstrom@eon.se
www.eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.