Mölndals stad

Tre beviljade EU projekt i Mölndal

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 16:33 CEST


Mölndals stad öppnar dörren till världens kunskap genom tre beviljade EU projekt inom utbildningsområdet. Det är EU:s program för livslångt lärande, Comenius, som satsar 58 000 euro på utbildning i Mölndal.

- Vi är stolta över att ha blivit beviljade projekten eftersom det är ett nålsöga som ska passeras när experter kvalitetsbedömer projekten, säger Christel Bäckström internationell koordinator, Barnomsorgs- och Utbildningsförvaltning.

För Mölndals stad innebär detta ett gediget kontaktnät och värdefullt erfarenhetsutbyte om barns hälsa, matematik/naturvetenskap och kulturturism. Detta kommer att leda till utveckling inom utbildningsområdet helt i linje med stadens internationella strategi.

Varje projekt löper under två år, 2008-2010 och både förskola och grundskola deltar. Höstens projektmöten kommer att äga rum i London, Tyskland och Italien.

Syftet med alla tre projekten är att tillsammans med sina partners få fördjupa sig inom ett område som ska höja kvaliteten på verksamheten. På så sätt ska barn, elever och personal får ut det allra bästa av barnomsorg och skolarbetet. Flera läroämnen integreras och man får använda engelskan på ett levande sätt.

Här följer en kort beskrivning om projekten och Mölndals delaktighet:

PAN

Åbykullen och Bölets förskolor leder projektet PAN (Pre-primary schools heAlth education network) som handlar om hälsosam livsstil utifrån perspektiven hälsosam mat, fysiska aktiviteter och hållbar miljö för förskolebarn i Sverige, England, Tjeckien och Bulgarien.

Maths and Science

Toltorpskolan deltar som partner i projektet, Maths and Science Teaching Methodology in Compulsory Education. Projektet går ut på att hitta nya arbetssätt för att väcka barnens intresse för matematik och naturvetenskap. Projektet leds av Italien och har partners från Sverige, Lettland, Polen och Turkiet.

Traces in Europe - a way of the region

Almåsskolan deltar i projektet som syftar till att använda andra verktyg än den traditionella läroboken för att undervisa i främst so ämnen och språk. Eleverna ska undersöka sina orter och kulturhistoria och tillsammans upptäcka små vägar och smultronställe i Europa. Almåsskolan deltar som partner i projektet som Tyskland koordinerar dessutom deltar partners från Italien, Litauen, Polen, Frankrike, England.

Kontakt

Christel Bäckström

Internationell koordinator

Barnomsorgs- och Utbildningsförvaltningen

Email: christel.backstrom@molndal.se

Mobil 0705-36 20 02