Tedestrand coaching AB

Tre dagarsterapi - så upplevde klienten med panikångest processen

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 18:43 CEST

Idag avslutade jag en tre dagars terapi med en klient. Klienten har haft långvariga problem med ångest och panikångest. Klienten har genomgått flera omgångar psykoterapi, varav några med kognitiv inriktning som inte hjälpt, utan klienten uppger sig vara mer förvirrad efter varje terapiomgång. Någon terapiomgång har dämpat symtomen under terapiperioden för att snabbt återkomma - ibland med kraftigare symtom.

Dag 1: Vi inledde tre dagars terapin i onsdags. Klienten berättade sin historia kort. Därefter satte kartutbildningen igång. Den processen är böljande, klienten får aha upplevelser för att i nästa steg kliva tillbaka in i sin problematik. När första dagen var avklarad kände klienten sig trygg, kände tillit till kartan och kartprocessen. Kartan skapade också en automatisk förståelse för klientens föräldras beteende utan att vi talade speciellt mycket om det. Klienten uttalade det mycket tydligt att han nu förstod föräldrarnas dysfunktionella delar i sitt beteende i familjen. Kartan skapar mycket stora mervärden efersom en överblick av delarna automatiskt ger information som annars tar mycket lång tid att processa.

Dag 2: En dag för reflektion och återkoppling till kartan. Timmarna mellan dag 1 och 2 är oftast en blandning av glädje av att ha förstått till misströstan när gamla tankar skapar gamla negativa känslor. Mycket frågor som besvaras och vänds in och ut på. Dag 2 avslutas med att klienten uttrycker stor tillit till det klienten själv nu kan se är sannolikt och även känns rätt.

Dag 3: Klienten uttrycker direkt vid terapi start att tillit nu finns till processen. Vi använder denna 3:e dag till att kommunicera om olika detaljer. Kartan och processen är redan förstådd och klienten känner trygghet inför fortsatt "orientering" på hemmaplan. Finns också en lätt oro för att få ångest igen, klienten kan ändå se varför dessa känslor dyker upp genom att använda kartan och stilla de gamla känslornas pockande.

Klienten hade redan efter första dagen en känsla av att detta är rätt sätt att lösa panikångesten på. Vilket är rätt fantastiskt efter drygt 10 år med dessa problem och otaliga psykoterapisessioner. Efter varje misslyckad terapiomgång förloras en del av både tillit till metoder - och det egna jaget.

En mycket nöjd klient tar avsked från mig och dessa tre dagar. Vi bokar till att börja med in en telefonterapi tid efter en vecka för att fortsätta kvalitetssäkra processen en tid. Kartan skapar snabba och varaktiga processer på relativt kort tid.

Och kartan innebär att klienten själv driver processen och befriar sig från sina problem. Jag finns som en "orienteringstränare" på sidan och ser till att klienten håller sig på banan.

Prognosen är mycket god. Sannolikt kommer klienten att bli helt besvärsfri från sina ångest och panikångest problem relativt snabbt eftersom processen är mycket tydlig när kartan är processad och förstådd.

För mer info om Tedestrand-Metodens kartterapi kontakta mig gärna.

Kontaktuppgifter: http://tedestrandmetoden.se/

Anders Tedestrand


TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235