Örebro universitet

Tre hedersdoktorer uppskattar samarbetet med Örebro universitet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 14:27 CET

Hur produktion och konsumtion ska kunna bli mer hållbar, alternativa sätt att lösa tvister inom civil- och straffprocessrätt samt hur komplikationer efter operationer kan undvikas. Årets tre hedersdoktorer vid Örebro universitet har bredd i sitt kunnande.


Silvia Barona Vilar
är professor vid Valencia-universitetet i Spanien. Hon forskar inom civil- och straffprocessrätt och inom alternativ tvistlösning, och har rönt ett stort internationellt erkännande för sin forskning. Silvia Barona Vilar har undersökt alternativ tvistlösning utifrån systematiska och vetenskapliga metoder.

Arthur PJ Mol är rektor och professor i miljösociologi vid universitetet i Wageningen, Nederländerna. Han forskar främst om hur produktion och konsumtion kan bli mer hållbar. Det handlar bland annat om hur miljöhänsyn införlivas och hur styrmodeller utvecklas för att hantera globala miljörisker.

Paul Myles är professor vid Monash University i Melbourne, Australien, samt chef för anestesi och perioperativ medicin vid Alfred Hospital i samma stad. Paul Myles forskar inom anestesiologi, postoperativ återhämtning och hur komplikationer efter operationer kan undvikas.

De tre hedersdoktorerna utses vid Örebro universitets Akademiska högtid den 4 februari. Alla tre säger att de är mycket hedrade över att få denna utmärkelse från just Örebro universitet som har gott rykte och renommé. De ser alla fram emot att utveckla det samarbete med universitetets forskare som de alla tre byggt upp under många år.

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se