Göteborgs universitet

Tre hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 12:17 CEST

Årets hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin heter Basil I Hirschowitz, Gunnar Olsson och Birgit Angmar-Månsson. De promoveras vid Göteborgs universitets stora promoveringshögtid på Svenska mässan lördagen den 23 oktober.

Utnämnandet av hedersdoktorer är ett sätt att belöna personer som bidragit till forskningen vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin har 2004 utsett tre hedersdoktorer. Basil I Hirschowitz och Gunnar Olsson promoveras till medicine hedersdoktorer och Birgit Angmar-Månsson till odontologie hedersdoktor.

Basil I Hirschowitz är professor vid University of Alabama i Birmingham, USA. Han konstruerade det första flexibla endoskopet. Detta var det första praktiskt användbara instrumentet för fiberoptik. 1957 användes en prototyp till det nya gastroskopet för första gången för att undersöka magsäcken hos en patient. Efter detta genombrott följde en snabb acceptans av flexibel fiberendoskopi vid undersökning av den övre delen av mag-tarmkanalen och detta är nu en rutinmetod inom sjukvården i hela världen. Basil I Hirschowitz promoveras till medicine hedersdoktor.

Gunnar Olsson är vice president för Global Cardiovascular Medicine, Cardiovascular Therapy Area vid AstraZeneca. Han är specialistkompetent i både internmedicin och kardiologi. Han har under längre tid tagit aktiv del i flera kardiovaskulära forskningsprojekt vid Sahlgrenska akademin och har genom denna interaktion varit av stor betydelse för akademins kardiovaskulära forskning. Gunnar Olsson promoveras till medicine hedersdoktor.

Birgit Angmar-Månsson är professor i karieslära vid Karolinska Institutet och har varit verksam på Tandläkarhögskolan i Huddinge och Stockholm i drygt 35 år. Hon är en världsauktoritet inom kariesdiagnostiska metoder och har bland annat utvecklat QLF, Quantitative Light-induced Fluorescense. Denna metod är mycket intressant för att utvärdera olika kariesprofylaktiska metoder och preparat. Birgit Angmar-Månsson promoveras till odontologie hedersdoktor.

Gösta Roupe, professor i professor i dermatologi och venereologi, är promotor för Sahlgrenska akademin.

För mer information om promoveringshögtiden, kontakta Roger Palmqvist på Göteborgs universitets marskalkskontor, telefon: 031–773 12 20, e-post: roger.palmqvist@nordicom.gu.se

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031–773 38 69, mobiltelefon: 070–775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se