Socialdemokraterna i Uppsala

Tre ledande kommunpolitiker redo för S-kongress!

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2013 14:09 CET

Den 3-7 mars håller Socialdemokraterna partikongress i Göteborg. I delegationen från Uppsala län ingår bland andra Uppsalas kommunalråd Marlene Burwick och Erik Pelling, samt Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i Uppsalas äldrenämnd.

– Jag ser fram emot en S-kongress med fokus på jobb och utbildning. Med en arbetslöshet i Uppsala som har bitit sig fast på över 6 procent, en ungdomsarbetslöshet på över 10 procent, och nationella bottenresultat gällande avhopp från gymnasiet, finns det ett stort behov av skarpa åtgärdsförslag att införliva i Uppsala, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S) och kongressombud.

– Mitt fokus under kongressen kommer att ligga på bostadsfrågan. Det finns en bostadsbrist i hälften av landets kommuner och inte minst i Uppsala är situationen akut. Uppsalas brist på bostäder innebär att vi tappar både studenter och arbetskraft vilket i längden självklart är förödande för kommunens utveckling. Här behövs både en nationell politik och lokala krafttag, säger Erik Pelling, kommunalråd (S) och kongressombud.

– Under S-kongressen är jag delegationsansvarig för frågan om ordning och reda i välfärden. Den socialdemokratiska partistyrelsen har lagt ett bra förslag och jag ser fram emot att S kan gå till val på att valfriheten inom välfärden stärks upp av att våra gemensamma skattemedel ska användas mer effektivt än idag och att vinst inte ska kunna tas ut på bekostnad av kvaliteten, säger Caroline Andersson, andre vice ordförande i äldrenämnden (S) och kongressombud.

Nyheter från kongressdelegation från Uppsala län kommer under kongressen att publiceras på socialdemokraterna.se/uppsalalan

Nyheter som rör ombuden från Uppsala publiceras även på socialdemokraterna.se/uppsala
 
Kontaktuppgifter inför och under S-kongressen:

Marlene Burwick, kommunalråd (S) och kongressombud
Mobil 076-761 83 66
Mejl marlene.burwick@uppsala.se
Blogg http://marleneburwick.blogspot.com
Twitter @MarleneBurwick

Erik Pelling, kommunalråd (S) och kongressombud
Mobil 076-137 78 79
Mejl erik.pelling@uppsala.se
Blogg http://erikpelling.se
Twitter @erikpelling

Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i äldrenämnden (S) och kongressombud
Mobil 072-531 06 76
Mejl g.caroline.andersson@gmail.com

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare (S)
Mobil 076-798 31 16
Mejl rasmus.lenefors@uppsala.se
Twitter @rasmuslenefors

Elin Carlsson, politisk sekreterare (S)
Mobil 072-728 97 68
Mejl elin.carlsson@uppsala.se
Twitter @elin_carl