Vetenskapsrådet

Tre miljöer får dela på 60 miljoner till genusforskning

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 10:28 CET

Uppsala, Umeå och Linköpings universitet blev vinnarna i utlysningen "Centers of Gender Excellence". Den internationella bedömargruppen var imponerad av den svenska forskningen. Det viktigaste kriteriet har varit gruppernas möjlighet att bli internationellt ledande inom fältet.
Nytänkande och konkreta planer på hur man ska bli internationellt ledade inom området var de viktigaste urvalskriterierna när en internationell bedömarpanel för första gången utsåg Centers of Excellence inom genusforskning. Ett av de viktigaste målen för utlysningen är att öka internationaliseringen av den svenska genusforskningen. Den internationella bedömarpanelen var imponerad av kvaliteten på ansökningarna och helt eniga om vilka miljöer som skulle finansieras.

De tre utvalda miljöerna är:

* Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters, Margaretha Fahlgren, Uppsala Centre for Gender Research
* Challenging gender - a research programme at Umeå advanced gender studies, Britta Lundgren, Umeå universitet
* Gendering EXcellence - GEXcel: towards a European Centre of Excellence in transnational and transdisciplinary studies of changing gender relations intersectionalities and embodiment, Nina Lykke, Linköpings universitet

Mer om utlysningen:

Totalt fördelas 60 miljoner till dessa Centers of Gender Excellence. De kommer att få 20 miljoner kronor vardera under en femårsperiod. En uppföljning av verksamheten vid de utvalda miljöerna kommer att göras vid årsskiftet 07/08. Totalt inkom tio ansökningar från sex universitet. En rapport som beskriver beredningsarbetet kommer att publiceras på www.vr.se under v 50.Mer information:

Frågor besvaras av: Vera Novakova, Forskningssekreterare, tfn: 08-546 44 147