Länsstyrelsen i Västernorrland

Tre miljoner kronor till rivning av Kubadammen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:20 CET

Tack vare förekomsten av den utrotningshotade flodpärlmusslan bidrar lässtyrelsen nu med tre miljoner kronor för att möjliggöra en utrivning av Kubadammen.

- Vår länsstyrelse har det svenska koordineringsansvaret för flodpärlmusslans åtgärdsprogram och vi gläds därför extra mycket åt att vi lyckats skaffa fram statliga medel tillsammans med Naturvårdsverket för utrivning av Kubadammen, säger landshövding Gerhard Larsson. Många andra vattenlevande organismer gynnas också av att dammen rivs, inte minst Nätraåns vandrande bestånd av harr, sik, gädda, abborre, lake och flodnejonöga. Att fisken nu kommer att kunna simma fritt leder i sin tur till mycket bättre förutsättningar för att utveckla fiskeintressena i Nätraåns nedre del.

Kubadammen som ligger vid Nätraåns mynning till havet byggdes i mitten av 70-talet för att förse Fors fabriker i Köpmanholmen med vatten. Efter fabriksnedläggningen i början av 80-talet försvann samhällsnyttan med dammen medan dess negativa ekologiska konsekvens i form av ett vandringshinder och ett kilometerlångt överdämt vattenområde funnits kvar. Genom en rivning av dammen kan nu nedre Nätraåns ekologiska funktion återställas till fullo.

I Nätraåns nedre del finns ett bestånd av den utrotningshotade flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan som är beroende av öring eller lax för sin fortplantning har haft problem med sin föryngring allt sedan Kubadammen kom till. Musslans larver måste sitta inkapslad som parasit i gälarna hos årsungar av öring eller lax i tio månader för att kunna utvecklas till frilevande mussla på åbotten. Därför drabbas flodpärlmusslan hårt av både den stängda vandringsvägen samt det överdämda lekområdet för dess värdfisk.

Kubadammen ligger nära Nätraåns utlopp till havet. Dess direkta dämningspåverkan sträcker sig 950 meter uppströms men dammen utgör också ett vandringshinder för de nedersta 12 km av Nätraåns lopp. I december ifjol biföll miljödomstolen dammägarens, Köpmanholmens hamnförvaltning AB, ansökan om att riva Kubadammen. Andra intressenter som en längre tid velat riva dammen är Örnsköldsviks kommun och nedre Nätraälvens Fiskevårdsområdesförening, vilka båda på ett föredömligt sätt verkat för att dammrivningen ska kunna ske redan denna vinter.

För mer information kontakta Håkan Söderberg, 0611- 34 92 39 eller 070-191 22 43