Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Tre miljoner utdelat till njurforskning – var tionde svensk berörs

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 06:16 CET

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsföreningför att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

Hittills har Njurfonden delat ut 4 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige. Trots att njursvikt är en dold folksjukdom som ofta leder till multisjukdom är njurforskning eftersatt och tillhör inte de strategiska forskningsområdena.

Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden, säger: ”Njursvikt berör var tionde svensk. Det krävs mycket forskning om förebyggande insatser, men framförallt forskning som leder till att färre njursjuka drabbas av komplikationer i exempelvis hjärta-kärl som är den vanligaste dödsorsaken bland njursjuka”.

Bengt Rippe, vice ordförande och professor i njurmedicin, säger att ”det är glädjande att Njurfonden i år kan dela ut tre miljoner kronor till forskning av hög kvalitet. Det är även tillfredsställande att vi har kunnat tilldela 17 projekt relativt höga bidrag vilket ger ett värdefullt tillskott till forskningen”.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, 070-718 16 70 eller vice ordföranden professor Bengt Rippe, 046-17 12 47 eller 046-17 21 55.

Det bifogade dokumentet i Word alt pdf visar hur årets utdelning tre miljoner kronor har fördelats till olika forskningsprojekt. Foton på forskarna för publicering kan rekvireras via info@njurfonden.se alt. 020-900 100.

www.njurfonden.se

Insamlingsstiftelsen Njurfonden drivs ideellt och insamlade medel går oavkortat till stiftelsens ändamål:
– Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
– Information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

90-kontot garanterar att insamlingen granskas av Svensk Insamlingskontroll och att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålen utan oskäliga kostnader.

För mer information

Njurfonden
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
Tel. 020 – 900 100
E-post: info@njurfonden.se