Riksrevisionen

Tre myndigheter får invändningar mot sina delårsrapporter

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 11:16 CEST

Riksrevisionen har nu genomfört sin revision av delårsrapporter från statliga myndigheter. Nästan samtliga av de knappt 50 delårsrapporterna 2008 är rättvisande i allt väsentligt. Tre myndigheter får revisorsintyg med invändningar efter Riksrevisonens granskning.

 

Delårsrapporter utan invändning

Riksrevisionen ska översiktligt granska myndigheternas delårsrapporter och avrapportera granskningen i ett revisorsintyg.Följande myndigheter har fått revisorsintyg utan invändning.

Myndigheter som fått revisorsintyg utan invändning för första halvåret 2008

Delårsrapportermedinvändning

Följande myndigheter har fått revisorsintyg med invändning för första halvåret 2008.

Fiskeriverket

Revisorsintyg

Revisionsrapport med anledning av invändningen

Kulturrådet

Revisorsintyg

Revisionsrapport med anledning av invändningen

Länsstyrelsen i region Skåne

Revisorsintyg