Göteborgs universitet

Tre nya avhandlingar vid Humanistiska fakulteten

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 17:02 CET

Får individen bestämma själv över sin egen kropp?
Erika Alm, idé- och lärdomshistoria
Disputation 15 december 2006

Vem har rätt att bestämma över den enskildas kropp? Vad finns det för föreställningar kring den könade kroppen och hur påverkar dessa föreställningar individens självbestämmanderätt? Erika Alm tar i sin avhandling fasta på talet om kroppen i tre statliga offentliga utredningar från slutet av 1960-talet och mitten av 1970-talet. Utredningarna behandlar ämnen som fastställande av könstillhörighet, abort och sterilisering. Med fokus på de antaganden om kropp, kön och begär som synliggörs i utredarnas resonemang visar avhandlingsförfattaren hur komplext och mångtydigt talet om kroppen är.
Läs mer: http://hum.gu.se/organisation/pressmeddelande/erika_alm
Behövs människan och kulturbegreppet inom mayaarkeologin?
Johan Normark, arkeologi
Disputation 15 december 2006

Kan man tolka en forntida artefakt eller byggnad med begrepp från vår egen tid? Är människan densamma i alla tider och på alla platser? Kan och bör människan alltid utgöra utgångspunkten för den arkeologiska forskningen? Finns kulturer – och särskilt då mayakulturen? Johan Normark vill skrota kulturbegreppet i sin avhandling som belyser vägar i två mexikanska ruinstäder.
Läs mer: http://hum.gu.se/organisation/pressmeddelande/johan_normark
Strindberg i operan
Florian Heesch, musikvetenskap
Disputation 16 december 2006

Man kan läsa August Strindbergs texter eller se hans dramer på teatern el-ler TV. Men visste du att man också kan se och höra Strindberg på ope-ran? Både i Sverige och utomlands har det alltsedan 1900-talets början skrivits operor som refererar till strindbergstexter. Strindberg själv utveck-lade tidigt sina första egna idéer om operor till sina texter. Florian Heesch har skrivit den första omfattande avhandlingen om hur mottagandet av Strindbergs texter visar sig i operaproduktionen fram till 1930.
Läs mer: http://hum.gu.se/organisation/pressmeddelande/florian_heesch

Barbro Ryder Liljegren
031-773 48 65