Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Tre nya bad i stadens hjärta

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:50 CEST

Miljöpartiet föreslår vid dagens exploateringsnämnd att badandet i staden ska utvecklas och föreslår tre nya platser. Stockholms unika vattenkvalitet måste utnyttjas bättre.
- Det är få städer där man kan bada mitt i staden, dessa möjligheter bör utökas för att åstadkomma en mer attraktiv stad både för boende och besökare, säger Torkel Tigerschiöld (MP) och föreslår följande tre platser.

1)Strandbad öster om stadsutvecklingssområdet utmed Värtan och Loudden.
Strandbad och promenadstråk i den idag outnyttjade strandgrönskan öster om Loudden. Skulle locka såväl flanörer från Djurgården samt Värtan- och Louddenområdet. Utveckla stränder på Djurgården.

2) Strandbad vid Brunnsvikens södra strand
Bellevueparken bör vidareutvecklas med ett varsamt utformat strandbad som passar in i Kungliga Nationalstadsparken.

2)Slussens solsida utmed Gamla stan
Strandbadet går att förverkliga med det inriktningsförslag för Slussen som har valts. Det skulle också vara möjligt att ordna en bassäng där med motionssim.

- Vi vinner ökad hälsa, ökad turism och intäkter från caféer och restauranger. En arkitekttävling skulle vara en del av att marknadsföra denna världsunika möjlighet, säger Torkel Tigerschiöld (MP).

För mer information: Torkel Tigerschiöld (MP), exploateringsnämnden 070- 600 48 51.
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)


Pressek Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad