Lunds universitet

Tre nya hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:15 CET


Bo Lundgren, direktör för Riksgälden, har tillsammans med Christian W. Jansson, koncernchef för Kappahl, och Johan A. Knif, professor i finansiell ekonomi vid Svenska handelshögskolan i Vasa utnämnts till nya hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. De promoveras den 28 maj i Lunds domkyrka tillsammans med övriga doktorer.

Nedan följer delar ur motiveringen:
Bo Lundgren, som har ekonomexamen från Lunds universitet, har en lång karriär i politik och offentlig förvaltning bakom sig. Sin mest uppmärksammade insats gjorde han som skatteminister då han fick det tidiga 1990-talets bankkris på sitt bord. Hanteringen av denna kris var enligt de flesta bedömare framgångsrik och har tjänat som föredöme i hanteringen av liknande kriser på andra håll. Bo Lundgrens erfarenheter från denna tid har gjort honom till en efterfrågad rådgivare och kommentator, nationellt och internationellt, under de senaste årens finansiella kris. Dessa erfarenheter är i hög grad relevanta för verksamheten vid Ekonomihögskolan.
Christian W. Jansson är koncernchef och aktieägare i Kappahl sedan 2002. Han är också styrelseordförande i Apoteket AB och BRIS samt styrelseledamot i Bong Ljungdahl AB. Han har tidigare varit VD för Ellos och styrelseordförande i Semcon AB, samt varit verksam i Brio och Alga. Han är civilekonom med examen från Lunds universitet 1971. Christian W. Jansson är en entreprenör som i sin praktiska gärning visat sällsynt förmåga att leda företag från ekonomisk kris till lönsamhet.

Jansson har stött och samarbetat med Ekonomihögskolan på olika sätt. Han har medverkat på Leadership Academy, hållit gästföreläsningar för studenter samt deltagit i aktiviteter med EFL och med Ekonomihögskolans alumniförening. Han har också bidragit till inrättandet av retorikprofessuren vid humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. Jansson delar generöst med sig av sina erfarenheter av ledarskap, global detaljhandel och varumärkes och -marknadsstrategier.

Johan A. Knif har varit professor i finansiell ekonomi vid Svenska handelshögskolan i Vasa sedan 1998. Han har bland annat varit en drivande kraft bakom det framgångsrika tvååriga masterprogrammet i ”Computational Finance”. Hans forskningsområde är empirisk finansiell ekonomi, där han har uppvisat en ypperlig kombination av ekonometrisk skicklighet och sund ekonomisk förståelse.

Knif har varit en aktiv gäst vid Nationalekonomiska institutionen under närmare femton år och har medverkat som opponent vid doktorsdisputationer, licentiatseminarier och slutseminarier. Han har också varit behjälplig som sakkunnig vid tillsättande av nya tjänster vid institutionen. Knif har dessutom varit en pålitlig och aktiv deltagare i de årliga Arne Ryde-seminarierna i Lund inom finansiell ekonomi.

För mer information om utnämningarna, kontakta professor Allan T. Malm, rektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, 046-222 78 09, Allan.Malm@ehl.lu.se

Mats Brangstrup
Informatör Ekonomihögskolan
Lunds universitet
046-222 80 73
mats.brangstrup@ehl.lu.se