Huddinge kommun - politik

Tre nya lekplatser lagom till sommarlovet

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 06:30 CEST

Huddinge kommun fortsätter arbetet med att förverkliga sitt lekplatsprogram. Under maj och juni invigs inte mindre än tre nya eller upprustade lekplatser: Rådsparken, naturlekplatsen i Visättra och Tranparken.

–Att skapa möjligheter för spontan lek och rörelse är ett av de bästa sätten att skapa förutsättningar för en bra hälsa hos våra barn och unga. Det finns forskning som visar att just lekplatser är den mest jämställda typen av anläggningar för spontan rörelse och idrott. Könsfördelningen är i helt jämn, till skillnad från andra anläggningar som ofta domineras av pojkar. Vi vill stötta både jämställdheten och hälsan, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

I Rådsparken i centrala Huddinge har en upprustning av framför allt småbarnsleken genomförts. Rådsparken är en av kommunens populäraste parker med såväl lekmöjligheter för de minsta barnen som utegym, multisportanläggning och skatepool för de äldre. Parken invigs den 29 maj.

Naturlekplatsen i Visättra har natur och naturpedagogik som tema och invigs den 4 juni. Lekredskap och möblering är framför allt byggda i trä och parken riktar sig till både mindre och större barn. Denna lekplats är helt nybyggd:

Även Tranparken i Segeltorp har fått en stor upprustning och har nu temat ” Den förhistoriska lekplatsen”. Lekplatsen ligger intill Långsjön och riktar sig till flera åldersgrupper genom sin indelning i olika områden, alla med förhistoriskt tema. Exempel på sådana områden är ”Dinolandet”, ”Fossilhögen” och ”Djungeln”. I Tranparken kommer bland annat en picknickyta, ett utegym och en mindre badplats att finnas. Tranparken invigs den 12 juni.

–Visättra och Segeltorp har saknat mötesplatser där man kan mötas, umgås och leka. Ingen större allmän lekplats har funnits utan man har varit hänvisad till bostadsområdenas små lekplatser. Det har vi ändrat på nu, säger Malin Danielsson (L).

För mer information:

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se