Länsstyrelsen Västerbotten

Tre nya naturreservat i länet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 15:10 CET

Bildtext:Utskilt från Skalberget, ett nytt naturreservat i Nordmalings kommun. Foto: Henrik Sporrong

Nu finns tre nya naturreservat i Västerbotten. Ett i Vindelns kommun och två i Nordmalings kommun.

Skalberget 

I Nordmalings kommun ligger Skalberget. Här kan du vandra från den lummiga blandskogen vid Hörnåns strand upp till den karga hällmarkstallskogen på bergets topp. Bland de knotiga gamla tallarna har du fin utsikt över det omgivande landskapet.

I västra delen av Skalbergets naturreservat finns något så ovanligt som en ung naturskog. Den har troligtvis uppkommit till följd av en skogsbrand under 1900-talets första hälft. Den gamla barrskogen försvann och gav plats åt björk och asp.

Nu har det börjat komma upp granar mellan lövträden och den täta skogen har börjat självgallra, vilket betyder att många träd dör och ramlar omkull på grund av platsbrist. Den stora mängden död ved gör att många ovanliga naturskogsarter kan leva här. De granar och aspar som står kvar kommer att växa på sig och så småningom bli riktigt grova.

Tuskulum

På cykelavstånd från Vindeln ligger naturreservatet Tuskulum. Här är granskogarna nästan lika trolska som namnet antyder. Under sensommaren vissa år blommar den lilla vita orkidén knärot i stora mattor över hela området.

I Tuskulums skogar finns många miljöer som är viktiga för våra hotade naturskogsarter. Här finns granar av olika åldrar och storlekar och på marken ligger död ved i olika nedbrytningsstadier. Spritt bland granarna växer höga aspar och gamla knotiga sälgar täckta med den gröna lunglaven.

Mjösjöberget

Från Mjösjöberget i Nordmalings kommun har du fin utsikt över det omgivande landskapet. I nordsluttningen står en vacker naturskog med gamla träd draperade i hänglav.

Skogen har nästan helt skonats från sentida avverkningar. Här finns många olika strukturer som hör naturskogen till. Högst upp i backen står gamla tallar med spår av forna tiders skogsbränder och i hela området finns det gott om död ved och gamla lövträd.

I naturskogen finns många arter som inte kan överleva i brukade skogar. Kanske kan du känna doften av anis en fuktig höstdag. Det är den fridlysta dofttickan, en ovanlig svamp som växer på gamla sälgar i naturskogsområden.

Pressbilder

Skalberget
Foto: Henrik Sporrong

Tuskulum
Foto: Anna Hallmén

Mjösjöberget
Foto: Per Nihlén

Beslut och skötselplan

Skalberget

Tuskulum

Mjösjöberget

Läs mer

Naturreservat i Västerbotten

Västerbottens naturkarta – app med Västerbottens naturreservat

För mer information kontakta

Andreas Garpebring
Naturvårdsenheten
010–225 44 27
andreas.garpebring@lansstyrelsen.se

Peter Näslund
Naturvårdsenheten
010-225 44 44
peter.naslund@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.