Länsstyrelsen i Jönköpings län

Tre nya naturreservat i länet

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:14 CEST

Tisdagen den 20 april fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservaten Slottsberget i Jönköpings kommun, Stuverydsbäcken i Eksjö kommun och Brunnstorp i Värnamo kommun.

Värdefulla jätteträd, lövskog och sumpskogar

Naturreservatet Brunnstorp är ett 107 hektar stort område väster om sjön Rusken. Naturreservatet är en del av ett gammalt herrgårdslandskap med grova ekar, åkerlyckor och betesmarker.


Inom området finns flera hotade arter. Här gjordes bland annat det första fyndet av den ovanliga fladdermusen pipistrell i länet.
Läs mer om naturreservatet Brunnstorp.


Naturlig öringstam i dramatisk ravinmiljö


Stuverydsbäcken och dess närmiljö har mycket höga naturvärden. Den orörda bäcken med en naturlig öringstam och ravinen med sin speciella luftfuktighet gör denna plats unik. I området finns en mängd mindre stigar och ramper för att kunna ta sig ner i ravinen.
Läs mer om naturreservatet Stuverydsbäcken.


Vackra ekar med fantastisk utsikt


Slottsberget ligger strax norr om Skärstad i Jönköpings kommun. Genom området går flera stigar och när lundblommorna blommar under våren är området som mest välbesökt. Här finns en öppen naturbetesmark med flera vackra jätteekar. Toppen av berget ligger på 240 meter över havet och ger en fantastisk utsikt över Landsjön.
Läs mer om naturreservatet Slottsberget.

För mer information om Brunnstorp och Slottsberget

Ellen Nystedt

Naturavdelningen Områdesskydd

Telefon 036-39 50 60

E-post ellen.nystedt@lansstyrelsen.se

För mer information om Stuverydsbäcken

Patrick Olander

Naturavdelningen Områdesskydd

Telefon 036-39 52 54

E-post patrick.olander@lansstyrelsen.se