Mittuniversitetet

Tre nya utbildningar vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:11 CEST

2005-10-18, Bitti Jonasson, informationschef
Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se

Mittuniversitetets styrelse ställde sig igår positiva till inrättande av tre nya utbildningsprogram. Det handlar om två nya civilingenjörsutbildningar och en molekylärvetenskaplig utbildning. Alla tre startar höstterminen 2006 på Campus Sundsvall.

Idag ger Mittuniversitetet tre olika civilingenjörsutbildningar på Campus Sundsvall. Dessa kompletteras nu med en civilingenjörsutbildning i biofiberteknik och en civilingenjörsutbildning i elektroniksystem.

Vi ser att efterfrågan på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar sakta ökar igen, efter några års nedgång, säger rektor Thomas Lindstein.

Förutom att arbetsmarknaden alltid behöver ett tillskott av civilingenjörer så hoppas Mittuniversitetet också på sikt ett antal studenter ska välja att forska några år efter avslutad civilingenjörsexamen, eftersom båda dessa civilingenjörsutbildningar har starka kopplingar till två framstående forskningsprofiler: Skogen som resurs och Digitala samhällen.

Utbildningen i biofiberteknik är nära kopplad till den världsledande forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Den är också designad i samråd med våra partners inom skogsindustrin. Detta för att ge det som krävs i en framtida yrkesroll i den numera högteknologiska skogsindustrin, berättar dekan Sture Petersson, dekan på fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier..

Något som Mittuniversitetet sätter högt är att utveckla arbetslivsintegrerade moment i de utbildningar man ger. När det till exempel gäller den nya civilingenjörsutbildningen i elektroniksystem bygger vissa utbildningsmoment på företagskontakter.

Vi har valt detta upplägg för att studenterna ska kunna tillämpa sina kunskaper på reella problem. Ett antal kurser ges till exempel i projektbaserad form och då ofta med företagsinblandning, avslöjar Sture Petersson.

Den tredje utbildningen som är ny från höstterminen 2006 är en utbildning i Molekylärbiologi.

Molekylärbiologi kan kanske låta smalt, men det här är i själva verket en utbildning som ger förutsättningar för att arbeta med många olika arbetsuppgifter i flera olika branscher – allt från utveckling av kontrollmetoder för skadeinsekter i skogsbruket till utveckling av nya läkemedel eller utveckling av elektronikkretsar i papper, avslutar Sture Petersson.

Frågor kan ställas till:
Rektor Thomas Lindstein, Mittuniversitetet, 070-322 86 40
Dekan Sture Petersson, Mittuniversitetet, 070-570 66 01