Landstinget Halland

Tre projekt fick dela på Länssjukhusets kvalitetspris 2003

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:16 CET

Länssjukhusets årliga kvalitetspris delades ut idag, onsdagen den 17 december, vid en ceremoni i sjukhusets matsal Galaxen. Priset är på 30 000 kronor, och i år fick tre olika projekt dela på priset, som delades ut av sjukhuschef Jan Eriksson.

Den största delen av priset, 15 000 kronor, går till biomedicinsk analytiker Peter Nilsson och överläkare och verksamhetschef Torvald Ripa på klinisk mikrobiologi för att de utvecklat en metod för att snabbare upptäcka MRSA-bakterier (multiresistenta stafylokocker). Den nya screeningmetoden innebär att man både snabbare, och med större känslighet, kan upptäcka om en patient bär på MRSA-bakterier. Genom att använda metoden minskar patientens oro och risken för smittspridning. Dessutom minskar antalet dagar som patienter kan behöva vårdas vid sjukhuset.

10 000 kronor, går till sjuksköterskorna Lena Aronsson och Inger Haag på kirurgklinikens behandlingsenhet för deras införande av PICC-line. PICC-line är en ny metod för patienter som ska genomgå palliativ cytostatikabehandling. Metoden har inneburit minskade väntetider och mindre obehag för patienterna. Metoden administreras av sjuksköterskor och kan genomföras på den behandlande enheten, vilket innebär att man frigör läkartid och tid på operationssal.

Undersköterskan Pia Malm på kirurgkliniken får 5000 kronor för att hon infört och kvalitetssäkrat s k Nimbusbehandling. Behandlingen syftar till att förebygga eller behandla trycksår. Genom att kvalitetsutveckla behandlingsmetoden har lidandet för patienten minskats och arbetet kan också betyda lägre kostnader för enheten i framtiden.

För mer information:
Sten Isaksson, ordförande i styrgruppen FoUU (forskning, utveckling och utbildning), tfn: 035-13 40 10
Marianne Andreasson, kvalitetssamordnare, tfn: 035-13 11 90