KK-stiftelsen

Tre svenska högskolor först ut i miljardsatsning på nya forskningsmiljöer

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:59 CEST

---------------------------------------------------------------------
KK-MILJÖER - STORSATSNING SOM GÅR PÅ TVÄRS
---------------------------------------------------------------------

Mälardalens högskola, Malmö högskola och Blekinge tekniska högskola är de första tre lärosätena i KK-stiftelsens stora tioåriga satsning på kunskaps- och kompetensmiljöer, KK-miljöer, vid landets nya universitet och högskolor.

- Satsningen på KK-miljöer innebär i många stycken en revolution och går på tvärs hur forskningsfinansiärer hittills arbetat. Den ger lärosätenas ledningar kraft, muskler och medel att själva förnya och strategiskt profilera sina lärosäten. De möjligheterna finns inte i dagens rådande akademiska kultur och finansieringssystem, säger KK-stiftelsens vd Madeleine Cæsar.

Uppbyggnaden av KK-miljöer vid de nya lärosätena är både nydanande och strukturförändrande. I stället för att traditionellt rikta stödet till forskare, forskargrupper och utbildningsansvariga riktar nu KK-stiftelsen med KK-miljöer sitt stöd direkt till de nya lärosätenas ledningar.

- Vi erbjuder ledningarna en unik möjlighet att stärka det egna lärosätets förmåga att arbeta med profilering och samproduktion tillsammans med näringsliv, institut och samhälle. Vi ger dem möjlighet att förverkliga sin vision, säger Madeleine Cæsar.

Programmet som omfattar 1,5 miljarder kronor under tio år är KK-! stiftelsens hittills största satsning på de nya lärosätena. Genom programmet inleder KK-stiftelsen ett långsiktigt och jämbördigt samarbete med ledningarna kring profilering och samproduktion.

KK-stiftelsen ser profileringen och samverkan som nödvändiga för de nya lärosätena. För det första för att behålla kunskaps- och innovationsförmågan; för det andra för att attrahera rätt nationella och internationella forskare och för det tredje, inte minst, för att attrahera rätt studenter.

KK-stiftelsen anser att satsningen på kunskaps- och kompetensmiljöer i världsklass för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa värde passar väl in i den pågående diskussionen om att lärosätena ska skapa spets och hitta en egen nisch.

De tre beslutade KK-miljöerna vid Mälardalens högskola, Malmö högskola och Blekinge tekniska högskola påbörjar nu sitt långsiktiga utvecklingsarbete.

För ytterligare information kontakta:
Madeleine Cæsar, vd, KK-stiftelsen, 08-56 ! 64 81 21, madeleine.caesar@kks.se
Stefan Östholm, verksamhetschef, KK-stiftelsen, 08-56 64 81 43, stefan.ostholm@kks.se

Presskontakt: Peter Håkansson, 08-56 64 81 29, peter.hakansson@kks.se

För att stärka Sveriges förmåga att skapa värde ska KK-stiftelsen bidra till att näringsliv, lärosäten och forskningsinstitut tillsammans utvecklar ny kunskap och kompetens. Vi är en aktiv finansiär som vill skapa möjligheter, förstärka positiva effekter och stödja risktagande. Sedan starten 1994 har vi satsat mer än sex miljarder kronor i över 1 900 projekt som handlar om utveckling av nya lärosäten och institut, kompetensutveckling i näringslivet, och lärande och IT.


Du kan även läsa pressmeddelandet på KK-stiftelsens webbplats http://www.kks.se/templates/PressPage.aspx?id=13840