Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Tre svenskar och tre kineser invalda i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 09:27 CEST

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid akademisammankomsten den 23 september 2010 in sex nya ledamöter, varav tre svenska och tre utländska (kinesiska). IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. För närvarande har IVA 867 svenska och 266 utländska ledamöter i och med de nya invalen.
Svenska ledamöter

Christel Armstrong Darvik (f. 1953) väljs in i IVAs avdelning III – Samhällsbyggnad. Hon är koncernchef för Stena Fastigheter AB. Armstrong Darvik är civilingenjör från Väg- och Vattenbyggnad på Chalmers. Hon har varit regionchef i Nordbanken Fastigheter och VD för SkansTornet. 2003 utnämndes hon till VD och koncernchef för Tornet och fick sedan uppdrag att sälja hela fastighetsbeståndet till högsta möjliga värde (cirka 22 miljarder). Hon är styrelsemedlem i statsägda Specialfastigheter AB, Svenska Mässan i Göteborg och Byggtekniska föreningen i Göteborg.

Sten Bergström (f. 1947) väljs in i IVAs avdelning III – Samhällsbyggnad. Han är doktorerad civilingenjör från Lunds universitet. Bergström är sedan 1978 knuten till SMHI. Han har varit adjungerad professor vid Tema Vatten, Linköpings Universitet, men arbetar från 2006 som SMHIs expert inom klimat. Han är speciellt engagerad i vatten- och sårbarhetsfrågor vid översvämningar och andra naturolyckor. Han har ingått i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. Sten Bergström fick 2008 IVAs guldmedalj för sina insatser inom teknisk hydrologi och hydrologisk modellering.

Eva Nygren (f. 1955) väljs in i IVAs avdelning III – Samhällsbyggnad. Eva Nygren utbildade sig till arkitekt vid Chalmers 1979. Hon är sedan 2006 VD för SWECO Sverige AB med ansvar för koncernens verksamhet i Sverige och VD för SWECO International AB med ansvar för utveckling av projektexporten från Sverige. Hon har styrelseuppdrag vid Södra Timber, Fagerhult Belysning, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, Svensk Teknik och Design och inom SWECOs dotterbolag.


Utländska ledamöter

Professor Binglin Gu (f. 1945) väljs in som utländsk ledamot. Han har en doktorsexamen i fysik från Aarhus universitet. Mr. Gu utsågs 1988 till professor vid fysikinstitutionen vid Tsinghuauniversitetet (TU) och senare dekanus. Sedan 2003 är han President för TU, och har tecknat flera avtal mellan TU och KTH inom högre utbildning och forskning, vilket lett till många studentutbyten och bildandet av ett gemensamt forskningscenter (Sustainable Energy Center). Mr. Gu är ledamot av Chinese Academy of Sciences, China’s National Academic Degree Apraisal Committee och Chinese Society of Physics.

Professor Siegfrid Wu (f. 1960) väljs in som utländsk ledamot. Han är dekanus vid Design and Innovation College, Tongji University, Shanghai, Kina. Han har en doktorstitel från Tehnical University of Berlin, Tyskland. Professor Wu är chefsplanerare för världsutställningen i Shanghai 2010. Han är också bland annat ständig ledamot av UNESCO-UIA World Architecture Education Council. Wu är tongivande inom strategier för hållbar stadsplanering i Kina. Han driver flera samarbeten med Sverige, såsom utbildningsprogram, doktorandhandledning och forskningsprojekt med KTH och Chalmers.

Dr Ji Zhou (f. 1946) väljs in som utländsk ledamot. Han valdes i juni 2010 till President för Chinese Academy of Engineering (CAE). Han är doktor i mekanisk ingenjörskonst från State University of New York, Buffalo, USA. Under åren 2003-2009 var Dr Zhou Kinas utbildningsminister. IVA har ett stort samarbete med CAE kring förnybar energi och miljö, med bland annat delegationsresor och forskarutbyten. Samarbetet är av stor vikt för svenska forskare och specialister som vill få Kinakontakter. CAE är en mycket viktig dörröppnare för dessa och svenskt näringsliv.


För mer information, kontakta:

Joakim Rådström
Pressansvarig och skribent
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Grev Turegatan 16, Box 5073, 102 42 STOCKHOLM
Telefon: 08-791 29 39     Mobil: 073-656 76 17
E-postadress: joakim.radstrom@iva.se

www.iva.se
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se.