SOS Alarm Sverige AB

Treårigt avtal om 200 nödlarm för Vattenfalls servicetekniker

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:30 CET

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOS ALARM 22 FEBRUARI 2007

Energiföretaget Vattenfall AB och SOS Alarm har tecknat avtal om 200 nödlarm för företagets servicetekniker. Avtalet, som är treårigt och gäller från 1 februari, är värt drygt 2 milj kr.

Avtalet med SOS Alarm är ett led i Vattenfalls arbete med att förbättra arbetsmiljön för de ensamarbetande servicetekniker som arbetar i utsatta och otrygga skogs- och markområden runt om i landet.

Med nödlarmet, som inte är större än en tändsticksask, kan en servicetekniker via Telias mobilnät kontakta närmaste SOS-central, där en SOS-operatör får information om var teknikern befinner sig och vilken hjälp denne behöver.

Information: Marknadschef Anders Myrbäck, SOS Alarm, 070-332 30 07, eller säljare Urban Noork, SOS Alarm, 070-589 53 50.Incitera AB - ett informationsföretag
www.incitera.se