Sveriges Kommuner och Landsting

Treårigt avtal stoppar strejken

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 09:40 CEST

Både SKL/Pacta och Kommunal accepterade idag medlarnas bud. Kostnaden för avtalet ligger på 6,8 procent vilket var en förutsättning för att SKL skulle acceptera budet. Därmed är den hotande strejken avvärjd.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen.

– Ett treårigt avtal som håller sig inom den etablerade ramen för årets avtalsrörelse. Det är klart att vi är nöjda, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

– Dessutom ger avtalslängden lugn och ro i den kommunala sektorn för en lång tid framöver, vilket är precis det våra medlemmar ute bland kommuner och landsting efterfrågar, säger Ingela Gardner Sundström.

Avtalet ger löneökningar på 1700 kr över 37 månader vilket, tillsammans med avräkningsposter, ger ett avtalsvärde på 6,8 procent över tre år.

Avtalet innebär också att den introduktionsanställning för personer mellan 19-25 år som avtalades fram under förra avtalsrörelsen nu utökas till flera grupper.

– Det är mycket positivt att fler nu får chansen att kombinera arbete och utbildning till 75 procent av lönen, för att på så sätt få in en fot på arbetsmarknaden, säger Ingela Gardner Sundström.

Parterna har också kommit överens om skrivningar när det gäller så kallade delade turer.

– Ambitionen måste alltid vara att försöka undvika delade turer så långt det är möjligt. Men eftersom verksamheternas behov ofta koncentreras till vissa tider, kan det ibland vara svårlöst. Skrivningarna i detta avtal tar hänsyn till både arbetstagaren och verksamheten på ett bra sätt, säger Ingela Gardner Sundström.

Eftersom ett avtal har skrivits under blir det ingen strejk i den kommunala sektorn vid midnatt.

– Det är väldigt skönt att vi slipper strejk. Våra medlemmar har jobbat hårt för att förbereda sig för en konflikt och parterna har jobbat hårt för att undvika den. Det här är bra för alla, särskilt alla de personer som nu slipper drabbas av stridsåtgärder, säger Ingela Gardner Sundström.

Fakta om avtalet:

Avtalet gäller från 1 april 2013 till 30 april 2016, utan möjlighet till uppsägning i förtid.

Det sammanlagda avtalsvärdet beräknas till 6,8 procent under avtalsperioden. Löneökningsnivåerna ligger på totalt 1 700 kronor, fördelade enligt följande: 550 kronor 2013, 550 kronor 2014 och 600 2015.

Avtalet om introduktionsanställning för personer mellan 19-25 år som parterna enades om i förra avtalsrörelsen, utökas nu till att gälla fler grupper. Från och med 2014-09-01 öppnas möjligheten att anställa även personer som är äldre än 25 år i en anställning som kombinerar 75 % arbete och 25 % utbildning till 75 procent av den lägsta lönen.

Det förtydligas i avtalet att delade turer i möjligaste mån bör undvikas.

Därtill kommer ett antal förändringar i de allmänna anställningsvillkoren som kommer att leda till förenklingar och kostnadsbesparingar.

Under avtalsperioden ska parterna gemensamt inventera förekomsten av visstidsanställningar och vilka faktorer som påverkar behovet av tidsbegränsade anställningar. Slutsatserna ska resultera i stöd till lokala parter för att de själva ska kunna arbeta vidare med frågan.

Läs mer om avtalsrörelsen inklusive frågor och svar via: www.skl.se/avtalsrorelsen

Se presskonferensen i efterhand på Kommunals webbplats (extern länk)

Kontakt:
För mer information:
Ingela Gardner Sundström
ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation
070-317 0729

Presskontakt:
Claes Bertilson
070-327 7807
claes.bertilson@skl.se

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l