Finansförbundet

Treårigt bankavtal klart

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:42 CEST

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, och Finansförbundet har träffat överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för anställda inom bank och finans.

Avtalet löper över tre år - 1 januari 2006 till 31 december 2008.

Den totala garanterade löneutvecklingen är 9,9 % under avtalsperioden. I utrymmet 9,9 % ingår även lönesättning utanför lönerevisionerna, s k löneglidning samt befordringstillägg.

En individgaranti om 4,2 % per den 1 januari 2008 gäller i de banker/företag som inte har lokal överenskommelse om lönesättningen i företaget som också omfattar garantier för individen.

För ytterligare information
Lillemor Smedenvall, förbundsordförande Finansförbundet, tel 070-638 03 91
Göran Theodorsson, ordförande BAO, tel 070-595 15 20
Sten Norhborg, VD BAO, tel 070-899 61 21
Leif Ch Karlsson, informationschef Finansförbundet, tel 0704-130 310