Kista Science City AB

Treårigt projekt för tillväxt i Kista Science City

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 07:00 CEST

Medel ur EUs regionala strukturfonder har beviljats för ett treårigt projekt som ska utveckla och stärka Kista Science City som ett världsledande tillväxtkluster inom ICT-området. Det övergripande målet är att skapa ökad tillväxt med hjälp av väl fungerande nätverk. Projektet och nätverkandet ska stärka sammanhållningen mellan företagen och i förlängningen skapa en gemensam klusteridentitet som uppmuntrar ett ekosystem för tillväxt.

Genom att identifiera gemensamma intresseområden hos de olika aktörerna och med en förbättrad kunskapsöverföring och förstärkning av övriga motivationsfaktorer för tillväxt, kan konkurrenskraft och lönsamhet öka i hos företagen i regionen.

Delprojekt
- VD-nätverk för dialog, erfarenhetsutbyte, problemlösning och kunskapsutveckling
- Expertnätverk med inriktning på olika temaområden och med stöd av processledare, ämnesgurus och forum för erfarenhetsutbyte.
- Nätverk för korsbefruktning mellan ICT-branschen och den audiovisuella branschen för tillväxt inom multimedia.

I Kista Science City-regionen finns idag över 500 företag som är verksamma inom ICT-branschen. Projektet fokuserar främst på de företag med ambition att nå ut på en internationell marknad. Kista Science City AB (KSCAB) är huvudman för projektet.

Projektfakta:
- Projektperiod 2009-01-01 till 2011-12-31
- Finansieras genom EU:s regionala utvecklingsfond, Kista Science City
AB och Interactive Institute med totalt 18.8 miljoner SEK