Tedestrand coaching AB

Tredagars terapi i grupp!

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 15:51 CEST

Länk till Tre dagars terapi i grupp......

Tre-dagars terapi i grupp

Intensiv kartterapi i grupp - tre dagar lägger grunden för en varaktig lösning för varje individs problematik genom den vetenskapligt utvärderade kartan.

Vi arbetar intensivt och behovsinriktat. Vi ser till att du förstår och kan använda den vetenskapligt utvärderade kartan så att du efter genomgången terapi i grupp, vet - och förstår hur man orienterar vidare mot ett tillstånd där problematiken upplöses i en fortsatt process.

Vi arbetar med att skapa förutsättningen för att bli helt problemfri från:

  • Tillstånd av oro, nedstämdhet, ångest eller depression
  • Relationsproblem/Parterapi
  • Alkohol – och drogproblem
  • Ätstörningar
  •  Viktproblem
  •  Andra tillstånd grundade i känslomässiga problem

Eller mycket snabb - ochh effektiv:

  • Utveckling i grupp.

Kartan är generell och används för alla dessa problem, en mycket tydlig väg som skapar helt nya förutsättningar att bli varaktigt fri, bonusen med kartan är att den kan användas för framtida behov. Har man en gång lärt sig kartan vet man hur mänsklig problemlösning går till på ett mycket enkelt sätt.

Vi går tillsammans igenom och planerar behovet av den ev. fortsatta terapin för varje individ – eller för fortsatt grupprocess om det är gruppens önskan.Fortsatt individuell terapi kan ske till exempel via skype eller telefon om du är bosatt en bit ifrån Oxelösund.

Processtid: 3 dagar.

Processens syfte och mål: Skapa förståelse för processen genom kartan - och dess delar så att självregleringen startar och kan fortsätta effektivt vid hemkomst.

Investeringskostnad: Privatperson: från 3500 SEK/deltagare - vid grupp på minst 5 deltagare.

Företag: Begär offert.

Länkar som bekräftar trovärdighet:

Vetenskaplig utvärdering som styrker trovärdighet och ovanligt snabba processer……

Video som beskriver nödvändigheten av tydligt ordnad terapi……

Trovärdiga och sakkunniga refrenser……

Välkommen att kontakta mig för en kostnadseffektiv - och varaktig förändring!

Anders Tedestrand

Mobil: 073-810 82 35

Email: anders.tedestrand@gmail.com

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235