Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen

Tredagarsmöte för EU:s jordbruks- och fiskeministrar

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 14:35 CET

Måndagen den 14 december träffas EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel för att bland annat besluta om regler för att förhindra illegal avverkning av skog, djurskydd och fiskemöjligheter i Västerhavet. Rådsmötet pågår under tre dagar.

- Mötet är det sista jag har under Sveriges ordförandehalvår. Mina prioriteringar har varit att skapa regler som möjliggör ett uthålligt fiske, sunda och friska djur och ett hållbart jordbruk. Under det sista rådsmötet kommer jag också avsluta med dessa frågorna, kommenterar Rådets ordförande, jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Mötet inleds med fiskeförhandlingar gällande Västerhavet under 2010. Dessa förväntas pågå under hela dagen för att förhoppningsvis nå beslut måndag kväll eller tisdag morgon.

Tisdagen kommer att präglas av diskussioner om regler för att förhindra illegal avverkning av skog. Målsättningen är att kunna nå en politisk överenskommelse. Djurskydd är ett annat tema under dagen. Ordförandeskapet kommer att informera om läget i förhandlingarna om ett nytt direktiv om skydd av försöksdjur, där arbete är i sin slutfas. En rapport från kommissionen om djurskyddsmärkning kommer att presenteras och ministrarna ska även att diskutera djurhälsa och djurskydd under en formell lunch samma dag.

Onsdagen kommer helt att ägnas åt jordbruksfrågor där diskussionen om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken med fokus på landsbygdsutveckling samt förenklingar av jordbrukslagstiftningen kommer att dominera. En annan fråga av stort intresse är presentationen av kommissionens meddelande om konkurrensen i livsmedelskedjan. Bland de övriga frågor som tas upp kan nämnas kommissionens kvartalsrapport om situationen på mejerimarknaden.

Pressinformation:
Doorstep kommer att hållas kl 09.00 måndagen den 14/12

Kontakt:
Therese Nerlund
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
+46 705 19 01 59

Elisabet Dahlén Jonsson
Biträdande pressansvarig vid Sveriges EU-representation i Bryssel +32 476 50 50 22