Malmö Kvinnojour

Tredje avsnittet av Malmö Kvinnojours podcast ute nu - gästas av Emil Jensen

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2017 08:37 CEST

Nu släpper Malmö Kvinnojour sitt tredje avsnitt av podcasten Vingar & Våld. Gäst i detta avsnitt är artisten, musikern och poeten Emil Jensen.

Malmö Kvinnojour ser behovet av en utvidgad dialog kring våld i nära relation och släpper därför podcasten Vingar & våld. Här lyfts våldets komplexitet och dess konsekvenser gällande våld i nära relation. Genom att belysa olika perspektiv, väcka nya tankar och krossa ännu levande myter, är målsättningen att nå ut till några av de tjugofem procent kvinnor i Sverige som utsätts för våld i nära relation under sin livstid. Förhoppning är även att nå deras anhöriga, vänner och bekanta, eller till den som på annat sätt mött, sett eller anat våld.

Det är kurator Paula Nauckhoff som bjuder in gäster till våldets värld; en värld fylld av liknelser i vilken Paula har burit in en jättelik ek. Till eken bjuder hon in gäster så som jurister, journalister, författare och poeter.

Med några av gästerna sitter Paula i trädkronan och pratar om utsikten över våldets värld. Samtalen från trädkronan rör sig från vikten av att samla bevis inför en rättegång, till säkerhetstänk, till vårdnadstvister och andra reella situationer som våldsutsatta tvingas hantera i sin strävan efter ett våldsfritt liv. Om detta pratade Ulrika Rogland och Paula i det andra avsnittet av Vingar & Våld.

Med andra gäster kryper Paula ner i ekens stam och ner till rötterna, här i samtal om insikter om vår inre värld. Podcastens första avsnitt utspelade sig här, i ett samtal med musikjournalisten Eric Schüldt. Eric och Paula förde ett samtal om påminnelser till det som går att finna oavsett yttre omständigheter. I det tredje avsnittet, i ett gryt under stammen, pratar Emil Jensen och Paula om fantasins nödvändighet och om den egna viljans kraft.

I tillägg till varje samtal bjuds lyssnaren på en krönika eller en dikt, skrivna på en svart skrivmaskin av en piprökande madame. Här vrids och vänds det på samtalsämnena, blicken lyfts och bidrar med perspektivskiften för att ge liv åt den inneboende styrkan, för att sätta ord på de yttre omständigheterna eller ge en stunds reflektion hämtad ur verkligheten.

Vingar & våld utvecklas och skapas bland annat utifrån de erfarenheter Paula får i sitt arbete som kurator på Malmö Kvinnojour. Avsnitten springer delvis ur de samtal hon har med våldsutsatta på jouren.

Det första avsnittet släpptes den 1 februari 2017. Då släpptes även det sex minuter långa Introduktionsavsnittet där Paula målar upp våldets värld för lyssnaren.

Under våren kommer Malmö Kvinnojour släppa sammanlagt fem avsnitt av podcasten Vingar & Våld. Varje avsnitt är med ett nytt tema, med en ny gäst och är cirka 45 minuter långt. De släpps den första onsdagen i månaden. Podcasten finns tillgänglig i vanliga kanaler, såsom Libsyn och Itunes, samt på Malmö Kvinnojours hemsida.

För frågor, vänligen kontakta:

Felicia Westerdahl, verksamhetsledare Malmö Kvinnojour

Epost: felicia.westerdahl@malmokvinnojour.se

Tel: 076 632 49 13

Paula Nauckhoff, kurator Malmö Kvinnojour

Epost: paula@malmokvinnojour.se

Tel: 076 632 49 48

Malmö Kvinnojour har funnits sedan 1980 och är en partipolitiskt och religiös obunden förening. Jouren erbjuder skyddat boende samt stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor. Det ingår i jourens uppdrag att verka förebyggande och sprida kunskap om våld i nära relationer. För mer information: www.malmokvinnojour.se